ACE İnhibitörleri ve Tiazid Kombinasyonları

Kullanım Alanları : Hipertansiyon, Diüretik

ACE inhibitörleri ve tiazid kombinasyonları, hem anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACE inhibitörü) hem de bir tiazid içeren bir kombinasyon ilacıdır.

ACE inhibitörü, anjiyotensin dönüştürücü enzimin anjiyotensin I’i anjiyotensin II’ye dönüştürmesini engeller. Bu, vazodilatasyona neden olan anjiyotensin II’de bir azalmaya ve dolayısıyla kan basıncında bir azalmaya neden olur.

Tiazid diüretikleri, distal kıvrık tübül içindeki sodyum / klorür yardımcı taşıyıcısını inhibe ederek sodyum ve klorür iyonlarının aktif yeniden emilimini azaltır. Bu idrar üretiminde bir artışa (diürez) neden olur ve kan hacminde bir azalmaya ve kan basıncında bir azalmaya neden olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here