Akut Bazofilik Lösemi

Akut bazofilik lösemi, nadir bir akut miyeloid lösemi türüdür. Akut bazofilik lösemide, blast hücrelere anormal bazofiller eşlik eder. Çok nadir görülür, akut miyeloid lösemi vakalarının %1’inden azını oluşturur. Hastalık geniş bir yaş aralığına sahiptir. 1 gün ile 82 yaş arası rapor edilmiş vakalar mevcuttur.

Akut bazofilik lösemi belirtileri

Akut bazofilik lösemide aşağıdaki belirtiler görülebilir.

  • Kemik iliği yetmezliğine bağlı, anemi, lökopeni, trombositopeni, nötropeni veya pansitopeni görülebilir. Bunların sonucu olarak, halsizlik, çabuk yorulma, sık enfeksiyon, kolay morarma veya kanama görülebilir.
  • Yüksek histamin seviyelerine bağlı cilt rahatsızlıkları kaşıntı, ödem, ürtiker döküntüleri, fokal hiperpigmentasyondur.
  • Mide bulantısı, ishal, kusma görülebilir.
  • Dalak ve karaciğer büyümesi olabilir.

Akut bazofilik lösemi teşhisi

Akut bazofilik lösemi teşhisi için kullanılan yöntemler, diğer lösemi türleri ile aynıdır. Tam kan sayımı, periferik yayma ve kemik iliği biyopsisi kesin tanı için mutlaka olması gereken testler arasındadır. Ayrıca daha detaylı araştırma için sitogenetik testlere başvurulabilir.

Akut bazofilik lösemi tedavisi

Akut bazofilik lösemi tedavisinde en başarılı sonuçlar kök hücre nakli ile alınabilmektedir. Kök hücre nakli mümkün olmadığında, akut miyeloid lösemi tedavisinde kullanılan kemoterapi rejimleri ve hedefli terapiler kullanılabilir.

Akut bazofilik lösemi prognozu

Yetişkinlerdeki prognoz, çocuklara göre daha kötüdür. Tanı yaşı ile ortalama yaşam süresi arasında ters korelasyon vardır. Tanı yaşı arttıkça, ortalama yaşam süresi düşmektedir. Yetişkinlerde ortalama yaşam süresi 1 yılın altındadır. Ancak çocuklar tedaviye çok daha iyi cevap verebilmektedir. 1 yaşın altındaki 4 çocuğun tedavi sonuçlarının sunulduğu bir raporda 24 yıllık yaşam süresiyle takibe devam eden hastalar mevcuttur.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here