Anjiyotensin Reseptör Blokerleri ve Neprilisin İnhibitörleri

Neprilisin inhibitörlü anjiyotensin reseptör blokerleri, hem anjiyotensin reseptör blokerini hem de bir neprilisin inhibitörünü içeren bir kombinasyon ilacıdır. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.

Nasıl çalışır ?

Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler), vazodilatasyona, aldosteron üretiminin azalmasına ve kan basıncında bir azalmaya neden olan vazopressin salınımının azalmasına neden olan anjiyotensin II reseptörünün aktivasyonunu inhibe eder.

Neprilysin inhibisyonu, kan basıncını düşüren ve kalp yetmezliğine yardımcı olan natriürizis, diürez ve vazodilatasyon yoluyla sıvı ve sodyum dengesini korumada önemli olan natriüretik peptit seviyelerinde bir artışa neden olur.

Anjiyotensin reseptör blokerleri ve neprilisin inhibitörlerinin kombinasyonu, ejeksiyon fraksiyonunun azalması ile kalp yetmezliği komplikasyon riskini azaltmak için kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here