Antihipürikemik İlaçlar

Antihipürikemik ilaçlar, gut tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Antihipürikemik ilaç ve gut ilacı eş anlamlı olarak kullanılır. Gutun uzun süreli kontrolü için pürinlerden ürik asit oluşumunun neden olduğu hiperürisemi bu ajanlarla etkin bir şekilde kontrol edilebilir

Antihipürikemik ilaçlar aşağıdakileri içerir:

  • Ürik asidin renal atılımını artırarak serum ürat konsantrasyonunu azaltan ürikosurikler (probenesid)
  • Ürik asit üretiminde rol oynayan son enzim olan ksantin oksidazı inhibe ederek ürik asit sentezini inhibe eden ksantin oksidaz inhibitörleri (allopurinol ve febuksostat)
  • Ürik asidi allantoine dönüştüren asit ve ürikaz (peglotikaz)

Antihipürikemik tedavi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda listelenmektedir.

  • Ürat düşürücü tedavi, serum ürik asit seviyesini 6 mg / dL’nin altında tutmalıdır.
  • Allopurinol düşük dozda başlanmalı ve etki gösterene kadar titre edilmelidir.
  • Febuxostat, allopurinole yanıt vermeyen veya bunu tolere edemeyen hastalar için bir alternatiftir.
  • G6PD eksikliği olan hastalarda peglotikaz kullanılmamalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here