Antimanik İlaçlar

Antimanik ilaçlar, bipolar bozukluğu olan kişilerde mani ataklarını yatıştırmaya yardımcı olur. Bipolar bozukluğu olan kişilerin periyodik olarak büyük heyecan, öfori, sanrı veya aşırı aktivite dönemleri sergilediği diğer durumlarda kullanılabilirler. Duygudurum dengeleyici terimi aynı zamanda bir antimanik ilaçları tarif etmek için de kullanılabilir. Ancak antimanik ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar değildir, sadece mani ataklarını tedavi eden duygudurum düzenleyicilerdir. Fakat hem mani hem de depresyon tedavisinde etkili olan üç duygudurum düzenleyici ilaçlar mevcuttur. Bunlar, lamotrijin, lityum ve ketiapindir.

Lityum, bazı antikonvülsanlar (karbamazepin, lamotrijin, valproat gibi) ve bazı atipik antipsikotikler (aripiprazol, olanzapin, ketiapin) duygudurum düzenleyici etkileri ve mani kontrolünde kullanılan en yaygın ilaçlardır.

Uzmanlar, antimanik ilaçların mani ataklarını stabilize etmek için nasıl çalıştığını tam olarak anlamasalar da, bunların beyindeki dopamin, GABA, norepinefrin veya serotonin gibi kimyasal nörotransmiterlerin seviyelerini etkilediklerine veya beyindeki sinir uyarılarının uyarılabilirliğini azalttığı düşünülmektedir. Etkili bir antimanik ajan şunları yapmalıdır:

  • Akut mani ataklarını daha yönetilebilir bir seviyeye indirmelidir
  • Ajitasyon, uygunsuz davranış ve uyku problemleri gibi semptomları hafifletmelidir
  • Semptomların tekrarlamasını ve hastaneye yatmayı önlemelidir.

Yan etkiler kullanılan antimanik ajanın türüne göre değişiklik gösterebilir.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here