Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik ilaçlar, sanrılar, halüsinasyonlar, paranoya veya kafa karışıklığı gibi psikoz semptomlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Şizofreni, şiddetli depresyon ve şiddetli anksiyete tedavisinde kullanılırlar. Antipsikotik ilaçlar ayrıca bipolar bozukluğu olan kişilerde mani ataklarının dengelenmesinde faydalıdır .

Antipsikotik ilaçların temel etkileri, dopamin reseptörleri üzerinde olup, aşırı dopamin düzeylerini düşürmektedir. Ayrıca asetilkolin, noradrenalin ve serotonin gibi diğer nörotransmiterlerin seviyelerini de etkileyebilirler.

Daha eski antipsikotikler tipik antipsikotikler olarak adlandırılır. Daha yakın zamanda geliştirilen antipsikotikler atipik antipsikotikler veya ikinci nesil antipsikotikler olarak adlandırılır. Atipik antipsikotiklerin ekstrapiramidal yan etkiler (titreme ve parkinson benzeri semptomlar gibi) ve geç diskinezi (anormal, tekrarlayan yüz hareketleri) üretme olasılığı daha düşüktür . Atipik antipsikotiklerin bilişsel işlevi iyileştirme olasılığı daha yüksektir. Klozapin (oldukça eski bir ilaç olmasına rağmen atipik bir antipsikotik olarak sınıflandırılır) ayrıca sanrıları ve halüsinasyonları iyileştirir ve intihar riskini azaltır.

Yaygın kullanılan tipik ve atipik antipsikotik ilaçlar

Genellikle reçete edilen tipik antipsikotikler şunları içerir:

 • Haloperidol
 • Loksapin
 • Tioridazin
 • Molindone
 • Tiyotiksen
 • Flufenazin
 • Mesoridazin
 • Trifluoperazin
 • Perfenazin
 • Klorpromazin

Yaygın olarak reçete edilen atipik antipsikotikler şunları içerir:

 • Aripiprazol
 • Klozapin
 • Ziprasidon
 • Risperidon
 • Ketiapin
 • Olanzapin
Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here