Antiviral İlaçlar

Antiviral ilaçlar, hastalığa neden olan virüslerin üretimini engellemek için kullanılır. Çoğu antiviral ilaç, yalnızca virüs kopyalanırken etkilidir.

Virüsler, konakçı hücrenin metabolik süreçlerinin çoğunu paylaştığından, virüs için seçici olan ilaçları bulmak zordur. Bununla birlikte, bazı enzimler yalnızca virüslerde bulunur ve bunlar antiviral ilaçlar için potansiyel hedeflerdir.

Viral genomun transkripsiyonunu inhibe eden ajanlar, DNA polimeraz inhibitörleri ve ters transkriptaz inhibitörleridir. Proteaz inhibitörleri, translasyon sonrası olayları inhibe eder. Diğer antiviral ajanlar, virüsün konakçı hücreye bağlanmasını veya bu hücreye girmesini engeller. İmmünomodülatörler, viral çoğalmayı durduran konakçı hücre enzimlerinin üretimini indükler. İntegraz sarmal transfer inhibitörleri, viral enzim integrazını inhibe ederek viral DNA’nın konakçı DNA’ya entegrasyonunu önler. Nöraminidaz inhibitörleri, viral enzimleri bloke eder ve virüslerin çoğalmasını engeller.

Antiviral ilaç türleri

 • Adamantane antiviraller
 • Antiviral güçlendiriciler
 • Antiviral kombinasyonlar
 • Antiviral interferonlar
 • Kemokin reseptör antagonisti
 • İntegraz sarmal transfer inhibitörü
 • Çeşitli antiviraller
 • Nöraminidaz inhibitörleri
 • NS5A inhibitörleri
 • Nükleozid ters transkriptaz inhibitörleri
 • Proteaz inhibitörleri
 • Pürin nükleositleri

Antiviral kombinasyonlar

Antiviral kombinasyonlar, bir dozda birden fazla antiviral ajana sahiptir. Antiviral ilaçların bir kombinasyonunun kullanılması, dirençli virüs suşlarının ortaya çıkma riskini azaltır.

Sıklıkla kullanılan antiviral kombinasyonlar aşağıda listelenmektedir.

 • Abacavir / Lamivudine (Epzicom)
 • Cobicistat / Elvitegravir / Emtricitabine / Tenofovir (Stribild)
 • Cobicistat / Darunavir / Emtricitabine / Tenofovir aemtricitabine / Rilpivirine / Tenofovir alafenamidelafenamide (Symtuza)
 • Abacavir / Lamivudin / Zidovudine (Trizivir)
 • Efavirenz / Emtricitabine / Tenofovir (Atripla)
 • Elbasvir / Grazoprevir (Zepatier)
 • Ledipasvir / Sofosbuvir (Harvoni)
 • Glecaprevir / Pibrentasvir (Mavyret)
 • Emtricitabine / Rilpivirine / Tenofovir (Complera)
 • Abacavir / Dolutegravir / Lamivudine (Triumeq)
 • Sofosbuvir / Velpatasvir (Epclusa)
 • Emtricitabine / Rilpivirine / Tenofovir alafenamide (Odefsey)
 • Dolutegravir / Rilpivirine (Juluca)
 • Emtricitabine / Tenofovir (Truvada)
 • Bictegravir / Emtricitabine / Tenofovir alafenamide (Biktarvy)
 • Cobicistat / Elvitegravir / Emtricitabine / Tenofovir alafenamide (Genvoya)

Antiviral interferonlar

Doğal interferonlar, viral antijenlere immünolojik yanıtın bir parçası olarak lenfositler tarafından üretilir. Rekombinant DNA teknolojisi ile yapılan sentetik interferonlar, hepatit ve herpes zoster virüsü gibi enfeksiyonları tedavi etmek için antiviral ilaçlar olarak kullanılır .

İnterferonlar, konakçı hücrelerin ribozomlarında enzimlerin üretimini indükler ve viral mRNA’nın viral proteinlere çevrilmesini engeller, bu nedenle viral çoğalmayı durdurur.

Antiviral interferonlar aşağıda listelenmektedir.

 • Peginterferon alfa-2a (Pegasys)
 • Peginterferon alfa-2b (PegIntron, Sylatron)

Antiviral güçlendiriciler

Antiviral güçlendiriciler, antiviral ilaçların etkilerini artırmak için diğer spesifik antiviral ilaçlarla birlikte kullanılan ilaçlardır.

Antiviral güçlendiriciler aşağıdaki listelenmektedir.

 • Ritonavir (Norvir)
 • Kobisistat (Tybost)
Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here