Aminoglikozidlər

Aminoglikozidlər, əsasən aerob qram mənfi bacillus infeksiyalarının müalicəsində istifadə olunan antibiotiklər sinfidir, lakin eyni zamanda Stafilokoklar və Mycobacterium vərəm kimi digər bakteriyalara qarşı da təsirlidir. Onlar tez-tez digər antibiotiklərlə birlikdə istifadə olunur.

Aminoglikozidlərin bakteriyalardakı protein sintezini maneə törətməklə işləyəcəyi düşünülür. Daha yüksək aminoqlikozid konsentrasiyası olduqda, bakteriyaların öldürülmə nisbəti artır; lakin təhlükəsiz və zəhərli doza arasındakı sərhəd dardır və gündəlik doz təhlükəsizlik pəncərəsini artırsa da, tez-tez monitorinq tələb olunur. Böyrək disfunksiyası və eşitmə itkisi aminoqlikozidlərin ən çox görülən yan təsiridir. Aminoglikozidlər digər az zəhərli antibiotiklər kontrendikedici və ya təsirsiz olduqda istifadə olunur.

Aminoglikozidlər şifahi verildikdə yaxşı udulmur, buna görə də tibb işçiləri tərəfindən inyeksiya ilə verilməlidir.

Aminoglikozid qrupu antibiotikləri

Bu qrupdakı antibiotiklər, müxtəlif streptomisiyalardan və mikromomonora tipli mikroorqanizmlərdən əmələ gələn təbii və ya yarı sintetik birləşmələrdir.

Təbii aminoqlikozid antibiotikləri

 • Streptomisin
 • Kanamisin
 • Gentamisin
 • Sisomisin
 • Tobramisin
 • Apramisin
 • Lividomisin
 • Spektinomisin
 • Fortimisin (Astromisin)
 • Ribostamisin
 • Neomisin (Framisetin)
 • Verdamisin
 • Higromisin
 • Butirozin

Semisintetik aminoqlikozid antibiotikləri

 • Amikasin
 • Netilmisin
 • Dibekasin
 • Arbekasin
 • Paromomisin
 • İsepamisin
 • Bekanamisin
 • Puromisin
 • Stretozosin

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here