AMPA reseptor antaqonistləri

AMPA reseptor antaqonistləri qismən başlanğıc nöbet müalicəsində epilepsiya xəstələrində istifadə olunan antikonvulsanlardır. Bunlar stimullaşdırıcı nörotransmasiya ilə məşğul olan qlutamat reseptorlarının bir növü olan AMPA reseptorlarının rəqabətə davamlı olmayan antaqonistləridir.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here