Anti CD33 Monoklonal Antikorlar

İmmunoterapiyada istifadə edilən monoklonal antikorlar süni şəkildə hüceyrə klonundan istehsal olunur, buna görə də onlar tək bir immunoqlobulindən ibarətdir. Onlar spesifik antigenlərə qarşı yönəldilir və kompleks əmələ gətirmək üçün antigenlərə bağlanırlar. Bu komplekslər faqositlər tərəfindən tanınıb məhv edilə bilər və ya digər diaqnostik məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.

Təbii antikorlar antigenlərə cavab olaraq B limfositləri tərəfindən hazırlanmış zülallardır. Hər bir B hüceyrəsi yalnız bir növ antikor istehsal edir. Müəyyən bir antikorun əhəmiyyətli miqdarı terapevtik məqsədlər üçün lazımdır. Bunlar monoklonal antikorlar adlanan bir növ antikor verən mədəniyyətdən əldə edilir.

CD33, sümük iliyində qranulosit və makrofaq prekursorlarında olan bir antigendir. Miyeloid lösemi hüceyrələrini limfoid və ya eritroid leykozlardan fərqləndirir.

Anti CD33 monoklonal antikorları kəskin miyeloid lösemi (AML) hüceyrələrinə sitotoksik təsirləri artırmaq üçün sitozin arabinosid və idarubisin kimi digər kemoterapi agentləri ilə birlikdə tətbiq edilir.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here