Antidot Nədir?

Antidot dərmanın və ya zəhərin təsirini azaldan və ya aradan qaldıran maddələrin ümumi adıdır. Antidot xalq arasında antidot kimi tanınır. Farmakoloqlar arasında buna yetim dərmanı deyilir. Bunun yetim dərmanı adlandırılmasının səbəbləri, istehsalın yüksək qiyməti və əczaçılıq şirkətlərinin bu dərmana olan marağının az olması sadalana bilər. Bu səbəbdən yeni antidot az inkişaf etmişdir.

Zəhərlənmədə antidotların həyati əhəmiyyəti vardır. Antidotların düzgün istifadəsi ölüm və xəstələnmə səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. 

Antidotların istifadəsi, həyati təhlükəsi olan zəhərlənmələrdə tək bir doza və ehtiyac olduqda təkrarlanan dozalarda tətbiq olunur.

Antidotların təsnifatı

  • Kimyəvi antaqonistlər
  • Fizioloji antaqonistlər
  • Farmakoloji antaqonistləri
  • Metabolik səviyyədə antaqonistlər

Kimyəvi antaqonistlər

Bədəndəki zəhərlə kimyəvi bir kompleks meydana gətirir. Bu şəkildə zəhəri təsirsiz hala gətirir. Bu kimyəvi vəziyyət nəticəsində zəhərin bədəndən çıxarılması nisbəti arta bilər.

ZəhərAntidot
Civə, arsenik, bizmut, kadmiyumDimerkaprol
GülləKalsium disodyum EDTA, penisilamin, dimercaprol
DəmirDəmir Desferrioksamin (deferoksamin)
Mis və qızıl birləşmələriPenisilamin
HeparinProtamin sulfat
Asetaminofen (parasetamol)N-asetilsistein
Siyanürlər və natrium nitroprussidHidroksikobalamin

Fizioloji antaqonistlər

Zəhərlənmə agentindən təsirlənmiş strukturlara əks təsir göstərən maddələrdir.

ZəhərAntidot
KonvulsifikatorlarDiazepam, barbitüratlar
Vasokonstriktor dərmanlarıNitritlər və digər vazodilatatorlar
AmfetaminlərXlorpromazin və törəmələri
OnizoniazidPridoksin

Farmakoloji antaqonistləri

Zəhərlənmə maddəsindən təsirlənən reseptoru bloklayaraq zəhəri zərərsizləşdirirlər.

ZəhərAntidot
Narkotik analjeziklərNaloksan
Muskarinik dərmanlar və antikolinesterazlarAtropin
AtropinFiziostiqma
histaminAntihistaminikler

Metabolik səviyyədə antaqonistlər

ZəhərAntidot
Oral antikoagulyantlarVitamin K1
DəmCO Saf Oksigen
MetotreksatFolin turşusu
Metil spirt və etilen qlikolEtanol
SiyanürNatrium tiosulfat
AsetaminofenYOX
OrganofosfatlarObidoksim
MethemoglobinemiMetilen mavisi

Digər cari antidotlar

ZəhərAntidot
Etil spirtiZitramin
GöbələklərSilibinin
AnticoagulantDabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban

Cem Mersinli 2005-ci ildə Ege Universitetində proqram təminatı üzrə təhsilini başa vurub. Səhiyyə sektoru və səhiyyə xidmətlərinin marketinqi xüsusi maraq və təcrübə sahələri arasındadır. Sağlamlıq sahəsində ədəbiyyat icmallarını və elmi araşdırmaları izləyərək konsulasyon.net saytında ən son məzmunu paylaşmağı planlaşdırır.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here