Antiinfektiflər

Antiinfektiv maddələr yoluxucu bir orqanizmin yayılmasının qarşısını alan və ya yoluxucu orqanizmi birbaşa öldürə biləcək dərmanları təsvir etmək üçün istifadə olunan ümumi bir termindir.

Bu müddətə antibiotiklər, antifungallar, anthelmintics, antimalarials, antiprotozoals, antitüberkülozlar və antiviral maddələr daxildir.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here