Antikolinerjik Bronxodilatatorlar

Antikolinerjik bronxodilatatorlar (muscarinic reseptor antaqonistləri) hava yollarının daralmasına səbəb olan parasempatik sinir reflekslərini bloklayır və bununla da hava keçidlərinin açıq qalmasına imkan yaradır. Muscarinic reseptor antaqonistləri muskarin reseptorlarına bağlanır və asetilkolin vasitəçiliyi ilə bronxospazmı inhibə edirlər.

İki kateqoriyaya bölünür: uzun müddət fəaliyyət göstərən antikolinerjik bronxodilatatorlar və qısa fəaliyyət göstərən antikolinerjik bronxodilatatorlar.

Ipratropium qısa fəaliyyət göstərən antikolinerjikdir. Tribratrotium uzun müddət fəaliyyət göstərən antikolinerjikdir.

Antikolinerjik bronxodilatatorlar xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyiastmanı müalicə etmək üçün istifadə olunur.

Cem Mersinli 2005-ci ildə Ege Universitetində proqram təminatı üzrə təhsilini başa vurub. Səhiyyə sektoru və səhiyyə xidmətlərinin marketinqi xüsusi maraq və təcrübə sahələri arasındadır. Sağlamlıq sahəsində ədəbiyyat icmallarını və elmi araşdırmaları izləyərək konsulasyon.net saytında ən son məzmunu paylaşmağı planlaşdırır.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here