Antipseudomonal Penisilinlər

Antipseudomonal penisilinlər yalançı infeksiyaların müalicəsində istifadə edilən antibiotik dərmanlarıdır. Penisilin və aminopenisilin aktivliyinə və Pseudomonas, Enterococcus və Klebsiella’ya qarşı əlavə fəaliyyət göstərirlər.

Antipseudomonal penisilinlər adətən beta-laktamaz inhibitorları ilə birlikdə verilir, çünki digər penisilinlər kimi beta-laktamazlarla hidrolizə həssasdırlar (bu səbəbdən Stafilokok, bəzi qram-mənfi çubuqlar və bəzi beta-laktam istehsal edən qram-mənfi anaeroblar).

Aminoqlikozidlərlə verildikdə, bu penisilinlər effektiv işləyir və davamlı bakterial ştammların inkişafının qarşısını alır.

Aşağıdakılar bu qrupdakı antibiotik nümunələridir.

  • Karbenisilin
  • Piperasillin
  • Ticarcillin

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here