Antipsikotik Dərmanlar

Antipsikotik dərmanlar, xəyal, halüsinasiya, paranoya və ya qarışıqlıq kimi psixoz əlamətlərini müalicə etmək üçün istifadə olunan dərmanlardır. Bunlar şizofreniya, ağır depressiya və ciddi narahatlıq müalicəsində istifadə olunur. Antipsikotik dərmanlar bipolar bozukluğu olan insanlarda manik epizodların balanslaşdırılmasında da  faydalıdır.

Antipsikotik dərmanların əsas təsirləri dopamin reseptorları üzərindədir və həddindən artıq dopamin səviyyəsini azaldır. Bunlar asetilkolin, noradrenalin və serotonin kimi digər nörotransmitterlərin səviyyələrini də təsir edə bilər.

Yaşlı antipsikotiklərə tipik antipsikotiklər deyilir. Son zamanlarda inkişaf etmiş antipsikotiklərə atipik antipsikotiklər və ya ikinci nəsil antipsikotiklər deyilir. Atipik antipsikotiklərin ekstrapiramidal yan təsirlər (titrəmə və Parkinson kimi simptomlar) və gecikmə diskinezi (anormal, təkrarlanan üz hərəkətləri) meydana gətirmə ehtimalı daha azdır. Atipik antipsikotiklərin idrak funksiyasını yaxşılaşdırma ehtimalı daha yüksəkdir. Klozapin (kifayət qədər köhnə bir dərman atipik antipsikotik kimi təsnif edilsə də), xəyalları və halüsinasiyaları yaxşılaşdırır və intihar riskini azaldır.

Yaygın olaraq istifadə edilən tipik və atipik antipsikotik dərmanlar

Ümumiyyətlə təyin olunan tipik antipsikotiklərə aşağıdakılar daxildir:

 • Haloperidol
 • Loksapin
 • Tioridazin
 • Molindone
 • Tiyotiksen
 • Flufenazin
 • Mesoridazin
 • Trifluoperazin
 • Perfenazin
 • Xlorpromazin

Ümumiyyətlə təyin olunan atipik antipsikotiklərə aşağıdakılar daxildir:

 • Aripiprazol
 • Klozapin
 • Ziprasidon
 • Risperidon
 • Ketiapin
 • Olanzapin

Cem Mersinli 2005-ci ildə Ege Universitetində proqram təminatı üzrə təhsilini başa vurub. Səhiyyə sektoru və səhiyyə xidmətlərinin marketinqi xüsusi maraq və təcrübə sahələri arasındadır. Sağlamlıq sahəsində ədəbiyyat icmallarını və elmi araşdırmaları izləyərək konsulasyon.net saytında ən son məzmunu paylaşmağı planlaşdırır.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here