Azol Antifungaller

Azol antifungalları pambıq, maya infeksiyası, kandidoz, tinea versikolor, atlet ayağı, atlet qaşınması, kürək qurdu, dırnaq göbələyi, göbələk infeksiyası və seboreik dermatiti müalicə etmək üçün istifadə olunur. 

Azol antifungallar, azol halqası olan bir qrup antifungal dərmandır. Onlar iki qrupa bölünür:

  • Azol halqasında iki nitrogen olanlar (imidazollar; örnəklər klotrimazol, ekonazol, ketokonazol, mikonazol və tiokonazoldur)
  • Azol halqasında üç nitrogen olanlar (triazollar; flukonazol, itrakonazol, posakonazol və vorikonazoldur).

Azol antifungalları, lanosterolu mantar hüceyrə membranındakı əsas sterol olan ergosterola çevirən sitoxrom P450-ə bağlı lanosterol fermenti 14-alfa-demetilazın qarşısını alaraq işləyir. Ergosterolun tükənməsi hüceyrə membranını zədələyərək hüceyrə ölümünə səbəb olur.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here