Home Farmokologiya

Farmokologiya

Antikoagulyantlar

Antikoagulyantlar

Antikoagulyantlar qan laxtalanma müddətini uzadan dərmanlardır. Buna tez-tez qan nazikliyi deyilir. Bir neçə fərqli antikoaqulyant var. Bütün qan növləri fərqli bir...
Antispazmodik Təsirli Antikolinerjiklər

Antispazmodik Təsirli Antikolinerjiklər

Antikolinerjiklər asetilkolinə təsir edən dərmanların böyük bir qrupudur. Bunlara antispazmodiklər də deyilir. Antispazmodiklər arasında ən çox seçilən qrup antikolinergiklərdir. Bu qrupda ən çox istifadə edilənlər...
Antikolinerjik Xronotrop Dərmanlar

Antikolinerjik Xronotrop Dərmanlar

Antikolinerjik xronotrop dərmanlar, muskarin antagonistləri və ya parasimpatolitiklər kimi də tanınır. Seçimlə parasempatik sinir fəaliyyətinin təsirlərini bloklayır. Kardiyak muskarin reseptorlarını bloklayır və taxikardiyaya səbəb...
Antikolinerjik bronxodilatatorlar

Antikolinerjik Bronxodilatatorlar

Antikolinerjik bronxodilatatorlar (muscarinic reseptor antaqonistləri) hava yollarının daralmasına səbəb olan parasempatik sinir reflekslərini bloklayır və bununla da hava keçidlərinin açıq qalmasına imkan...
Anticholinergic Parkinson Dərmanları

Antikolinergik Parkinson Dərmanları

Antikolinergik parkinsoniyalı dərmanlar asetilkolin reseptorlarını və xolinergik sinir fəaliyyətini bloklayır. Muscarinic reseptorların aktivləşdirilməsi, dopaminergik aktivləşmədən fərqli olaraq stimullaşdırıcı təsirə malikdir, buna görə asetilkolin...
Antikolinerjik Antiemetika

Antikolinerjik Antiemetika

Antikolinerjik antiemetika, muskarin reseptorlarını bloklayan və vestibulyar nüvədən qusma mərkəzinə xolinergik ötürülməsinin qarşısını alan maddələrdir. Antikolinergik antiemetika əsasən hərəkət...
Antineoplastik Antibiotiklər

Antineoplastik Antibiotiklər

Antineoplastik antibiotiklər xərçəng müalicəsində istifadə edilən kemoterapötik dərmanlardır. Buna antitumor antibiotiklər də deyilir. Antineoplastik antibiotiklər mikrob mənşəli maddələrdir, yəni mikroorqanizmlərin mədəniyyətlərindən istehsal olunur. Onlar müxtəlif...
Antiastmatik Dərmanlar

Antiastmatik Birləşmələr

Antiastmatik birləşmələr astmanın müalicəsində istifadə olunan çoxsaylı agentləri olan dərmanlardır. Dərmanlar ağciyərlərə girən və çıxan hava axını asanlaşdırmaq və astma əlamətlərini yaxşılaşdırmaq üçün...
Antiaritmik Dərmanlar

Antiaritmik Dərmanlar

Antiaritmik agentlər ürək aritmi (anormal ürək dərəcələri və ya ritm) müalicəsində istifadə olunan müxtəlif dərman qrupudur. Ürək aritmi ürəyin elektrik keçiriciliyində bir qüsur...
Antianginal Dərmanlar

Antianginal Dərmanlar

Antianginal agentlər, angina idarəsində istifadə olunan müxtəlif dərmanları təsvir etmək üçün istifadə olunan bir termindir. Angina, koronar arteriyaların (ürək damarlarının) daralması ilə...

Son Məqalələr

- Advertisement -