Ana səhifə Hematologiya

Hematologiya

Pacritinib, Yeni Miyelofibroz Dərmanı

Miyelofibrozun ağır trombositopeniya ilə müalicəsi üçün pakritinibin təsdiqinə yaxınlaşır

Pacritinib üçün müalicə kimi FDA təsdiq axtaran myelofibrosis (MF) xəstələrin trombositlərin sayıları ilə ağır trombositopeniya az 50 x 109 / L ilə , əvvəllər yeni narkotik tətbiqi başa...
Tirozin Kinaz inhibitorları BCR-ABL

BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitorları

BCR-ABL tirozin kinaz inhibitorları xroniki miyeloid lösemi müalicəsində istifadə olunan dərmanlardır. Xroniki miyeloid lösemi xəstələrinin% 90-dan çoxu, Philadelphia xromosomu adlanan bir forma ilə nəticələnən bir xromosomal anormallıq...
Enteropatiya T tipli hüceyrə lenfoması

Enteropatiya Tipli T Hüceyrə Lenfoması

Enteropatiya tipli T hüceyrəli lenfoma, çox nadir olan Hodgkin olmayan lenfoma növüdür. Enteropatiya ilə əlaqəli T hüceyrəli lenfoma və ya bağırsaq T hüceyrəli lenfoma olaraq da adlandırıla bilər. Sürətlə...
NK-T Hüceyrə Lenfoması

Extranodal NK / T Hüceyrə Lenfoması

Extranodal NK / T hüceyrə lenfoması, T hüceyrələrindən qaynaqlanan NK (təbii qatil) hüceyrələrindən əmələ gələn nadir və aqressiv bir malignitedir. Ekstranodal NK / T hüceyrə...
Anjiyoimmunoblastik T-Hüceyrə Lenfoması

Anjiyoimmunoblastik T-Hüceyrə Lenfoması

Angioimmunoblastik T hüceyrəli lenfoma, periferik T hüceyrəli lenfomanın nadir bir alt növüdür. Anjiyoimmunoblastik T hüceyrəli lenfoma hodqkin olmayan lenfoma alt növü kimi təsnif edilir və bütün hodgkin...
Monoklonal B Lenfositoz

Monoklonal B Lenfositoz

Monoklonal B hüceyrəli lenfositoz, qanda monoklonal lenfositlərin müəyyən alt tiplərinin səviyyələrinin artdığı asemptomatik bir vəziyyətdir. Periferik qanda klonal B hüceyrələrinin sayı <5 x 10  9  / l...
Mikrositik Anemiya

Mikrositik Anemiya

Mikrositik anemiya kiçik qırmızı qan hüceyrələri ilə xarakterizə olunan bir anemiya növüdür. Mikrositik anemiyada qırmızı qan hüceyrələri həm sayca kiçik, həm də ölçüdə kiçikdir. Mikrositoz kiçik...
Normositik Anemiya

Normositik Anemiya

Normositik anemiya, ancaq normal ölçülü anemiya növündə qırmızı qan hüceyrələrinin sayında daha azdır. Normositik anemiya halları yaşla birlikdə artır. Buna xroniki xəstəlik anemiyası da deyilir. Normositik anemiyada hemogramdakı MCV dəyəri...
Imetelstat - Myelofibroz

Imetelstat, yüksək riskli miyelofibroz xəstələrində sağ qalmağı yaxşılaşdırır.

Telomeraz inhibitoru Imetelstat miyelofibrozlu xəstələrdə ümumi sağalma, dalaq ölçüsündə yaxşılaşma və simptomlar göstərdi. Telomeraz inhibitoru imetelstatın yüksək dozaları Janus kinaz (JAK) inhibitorları (R / R)...
Folik turşusu çatışmazlığı anemiyası

Folik turşusu çatışmazlığı anemiyası

Anemiya, bədəninizin toxumalarına oksigen daşıyacaq qədər qırmızı qan hüceyrəniz olmadığı zaman ortaya çıxan bir xəstəlikdir. Anemiyanın vacib səbəblərindən biri fol turşusu çatışmazlığıdır. Folik turşusu, folat və...

Son Məqalələr

- Advertisement -