Karbamat Antikonvulsanları

Karbamat antikonvülsan dərmanları, dəqiq hərəkət mexanizmi bəlli olmayan yeni antiepileptik dərmanlardır. N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptorlarına bəzi inhibitor təsir göstərir və qamma-aminobütirik turşusunun (GABA) fəaliyyətini bir qədər gücləndirir. Geniş fəaliyyət spektrinə malikdir, ancaq aplastik anemiya, hepatit və qaraciyər çatışmazlığı kimi ciddi reaksiyalara səbəb ola biləcəyi üçün yalnız digər antikonvulsan dərmanlara cavab verməyən xəstələrdə istifadə olunur.

Karbamat antikonvulsan dərmanlar

Karbamat antikonvülsan dərmanlar aşağıda verilmişdir:

  • Felbamat
  • Cenobamat

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here