Katyon Mübadilə Qatranları

Katyon mübadiləsi reçineleri, bədəndə yığılmış müəyyən bir müsbət yüklü ionun artıqlığını aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Reçine xəstəyə verildikdə, pozitiv yüklənmiş ionlar başqa bir müsbət ion ilə əvəz edilərək qatrana bağlanır. Reçinəyə yapışdırıldıqdan sonra çıxarılacaq sistemdən keçir və artıq ion səviyyəsinin azalmasına səbəb olur.

Ən çox istifadə edilən tibbi məqsəd hiperkalemiyanın müalicəsidir.

Ümumiyyətlə istifadə edilən kation mübadiləsi qatranları aşağıda verilmişdir:

  • Patiromer
  • Natrium polistirol sulfat
  • Sodyum sirkonyum siklosilikat

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here