Katyon Mübadilə Qatranları

Katyon mübadiləsi reçineleri, bədəndə yığılmış müəyyən bir müsbət yüklü ionun artıqlığını aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Reçine xəstəyə verildikdə, pozitiv yüklənmiş ionlar başqa bir müsbət ion ilə əvəz edilərək qatrana bağlanır. Reçinəyə yapışdırıldıqdan sonra çıxarılacaq sistemdən keçir və artıq ion səviyyəsinin azalmasına səbəb olur.

Ən çox istifadə edilən tibbi məqsəd hiperkalemiyanın müalicəsidir.

Ümumiyyətlə istifadə edilən kation mübadiləsi qatranları aşağıda verilmişdir:

  • Patiromer
  • Natrium polistirol sulfat
  • Sodyum sirkonyum siklosilikat
Cem Mersinli 2005-ci ildə Ege Universitetində proqram təminatı üzrə təhsilini başa vurub. Səhiyyə sektoru və səhiyyə xidmətlərinin marketinqi xüsusi maraq və təcrübə sahələri arasındadır. Sağlamlıq sahəsində ədəbiyyat icmallarını və elmi araşdırmaları izləyərək konsulasyon.net saytında ən son məzmunu paylaşmağı planlaşdırır.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here