Nodüler Sklerozan Klassik Hodgkin lenfoma

Hodgkin Reed-Sternberg (HRS), ən azı bir nodül və Hodgkin Reed-Sternberg (HRS) lakunar tipli morfologiyası olan hüceyrələri əhatə edən kollagen lentlər ilə xarakterizə olunan klassik Hodgkin lenfoma (KHL) tipidir .

  • Avropada və ABŞ-da klassik Hodgkin lenfomalarının 70% -ni təşkil edir.
  • Daha çox zəngin və yüksək sosial-iqtisadi ölkələrdə müşahidə olunur.
  • Kişi və qadınlarda eyni dərəcədə görülür.
  • Xəstəliyin zirvəsinin yaş dövrü 15-34 ildir.

Digər Hodgkin lenfoma növləri ilə müqayisədə daha yaxşı ümumi bir proqnoza malikdir. Xəstəliyin erkən mərhələsində sağ qalma nisbəti ilk 5 ildə 90% -dir.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here