Sümük iliyi fibrozunun qiymətləndirilməsi və hüceyrələrin qiymətləndirilməsi barədə Avropa konsensusu

Xarakterik sümük iliyi biopsiya qiymətləndirməsində hüceyrə və lif tərkibi kimi əsas parametrlər var. Bunlar risk profilinə, sağ qalma rejimlərinə və xüsusilə müalicə ilə əlaqədar dəyişikliklərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən xəstəlik proseslərinin dinamikasını qiymətləndirmək üçün vacibdir. 

Təcrübəli Avropa hematopatoloqları və xarici mütəxəssis bir hücrədə bir konsensusa çatmaq üçün çox başlı bir mikroskopdakı çox sayda materialı və miyelofibrozlu xəstələrdən çox sayda trefin biopsiyasından fibrozun necə qiymətləndirilməsini qiymətləndirdi. Bu əvvəllər təsvir olunan qol sistemlərinin kritik bir qiymətləndirməsi idi. Mikroskopik analiz, analiz sonrası müzakirə və səsvermə zamanı hüceyrələrin yaşla bağlı azalmasının əhəmiyyəti nəzərə alındı. 

Miyelofibrozun dərəcəsi, retikulin və kollagen arasındakı fərq də daxil olmaqla dörd kateqoriyadan istifadə edərək asanlaşdırıldı. Lif sıxlığının hematopoetik toxuma ilə əlaqədar olaraq qiymətləndirilməsi lazım olduğu razılaşdırıldı. Bu xüsusiyyət, müalicədən sonra yağlı və / və ya edematoz sümük iliyi nümunələrində azalmış lif tərkibinin saxta izlənməməsi üçün xüsusilə vacibdir. Miyelofibrozun qrup tərəfindən alınan aydın və çoxalma yol verilən təlimatlarla ölçülməsi üçün bir fikir birliyi əldə edildi.

Cem Mersinli 2005-ci ildə Ege Universitetində proqram təminatı üzrə təhsilini başa vurub. Səhiyyə sektoru və səhiyyə xidmətlərinin marketinqi xüsusi maraq və təcrübə sahələri arasındadır. Sağlamlıq sahəsində ədəbiyyat icmallarını və elmi araşdırmaları izləyərək konsulasyon.net saytında ən son məzmunu paylaşmağı planlaşdırır.

CAVAB VER

Please enter your comment!
Please enter your name here