Bariatrik Cerrahi, Morbid Obeziteye Sahip Genç Yetişkinlerde Güvenli Bir Seçenektir

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP)’nin, 2019 yılı Ulusal Konferansında sunulan yeni araştırmaya göre, bariatrik cerrahi, obezite ile ilişkili ölüm riski taşıyan genç hastalar için faydalıdır. Bariatrik cerrahi, morbid obeziteye sahip gençler için faydalı ve güvenli bir tedavi seçeneğidir.

“Ergen Bariatrik Cerrahisinin Güncel Trendleri ve Sonuçları: MBSAQIP Analizi” araştırması 27 Ekim’de Ernest N. Morial Kongre Merkezi’nde sunulacak.

Pennsylvania Üniversitesi Hastanesinde, MSCE, MPP, MSCE’li yazar Robert A. Swendiman, “Çalışmamız , özellikle genç ergenler için , bariatrik cerrahinin güvenliğine ışık tutmaya yardımcı oluyor ” dedi. “Klinisyenler olarak, çocuklarda obezitenin kötü etkilerine uzun süre maruz kalmaya karşı ameliyat risklerini dengelemeliyiz.”

MBSAQIP veya Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Akreditasyonu ve Kalite İyileştirme Programı için yapılan analiz, minimal invaziv (laparoskopik veya robotik) Roux-en-Y gastrik bypass veya sleeve gastrektomi uygulanan 10-19 yaş grubundaki hastaları içeren 3,700’den fazla vakayı inceledi .

Araştırmacılar 10 ila 19 yaşları arasında 3,705 ergen vakasını analiz etmiş ve az sayıda komplikasyon tespit etmişlerdir (% 1,4); hastaneye yatış (% 3,5); yeniden ameliyatlar (% 1.0); ve ameliyattan sonraki ilk 30 günde ölüm yok.

Son birkaç yılda, vakaların yaklaşık % 80’inde, sleeve gastrektominin tercih edildiği belirtilmiştir.  Yazarlar, gastrik bypass hastalarında, hastaneye başvurma oranının, sleeve gastrektomiye göre % 62 daha yüksek olduğunu ve gastrik bypass geçiren hastaların, sleeve gastrektomi geçiren hastalara göre, komplikasyon geçirme ihtimalinin iki katından fazla olduğunu belirtmişlerdir.

En sık bildirilen komorbiditeler hipertansiyon (% 33,8), obstrüktif uyku apnesi (% 16,1), gastroözofageal reflü hastalığı (% 12,9) ve diyabeti (% 11,8) içermektedir.

Swendiman, “Bulgularımız perioperatif risklerin sleeve gastrektomi için oldukça düşük olduğunu gösteriyor” dedi. “Dolayısıyla, doğru hastalar için cerrahi, obeziteden kurtarıp sağlıklarına kavuşturmak için önemli bir seçenektir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here