Anasayfa Farmakoloji

Farmakoloji

Kemik Rezorpsiyon İnhibitörleri

Kemik Rezorpsiyon İnhibitörleri

Kemik erimesi inhibitörleri, osteoklastların etkisini bloke ederek kemiğin mineralizasyonunu veya emilimini engelleyen ilaçlardır. Postmenopozal ve glukokortikoid kaynaklı osteoporoz, Paget kemik hastalığı ve malign hiperkalsemiyi tedavi etmek için kullanılırlar. Bu kategoride yer alan...
Bifosfonatlar

Bifosfonatlar

Bifosfonatlar, osteoporoz, paget hastalığı ve benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılan, kemik kaybını yavaşlatan veya önleyen, kemikleri güçlendiren bir ilaç grubudur. Bifosfonatlar, kalsiyum gibi minerallerin kemikten parçalanmasından ve yeniden emilmesinden sorumlu olan...
Beta Laktamaz İnhibitörleri

Beta Laktamaz İnhibitörleri

Beta laktamaz inhibitörleri, beta laktamaz enzimlerinin aktivitesini bloke eden ve bu sayede antimikrobiyal direnci önleyen beta laktam antibiyotiklerle birlikte uygulanan bir ilaç sınıfıdır. Kendi...
Beta Blokerler

Beta Blokerler

Beta blokerler, beta adrenoreseptörlere bağlanan ve bu reseptörlerde norepinefrin ve epinefrinin bağlanmasını önleyen bir ilaç sınıfıdır. Beta blokerler, kalbin sempatik stimülasyonunu önler ve kalp atış...
Yeni Alzheimer İlacı Aducanumab

Alzheimer İçin Yeni İlaç Aducanumab Onaylandı.

Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın nedenidir. Alzheimer hastalığında beyinde beta-amiloid denilen proteinlerin birikimi yaygın olarak görülür. Aducanumab, Alzheimer tedavisinde, amiloid proteinleri hedefleyen ilk ilaç...
Benzodiazepinler

Benzodiazepinler

Benzodiazepinler, anksiyete, epilepsi ve uykusuzluk gibi durumları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Beyindeki gama-aminobütirik asit-A (GABA-A) reseptörleri olarak adlandırılan nörotransmiterler üzerinden etki...
BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri

BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri

BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri, kronik miyeloid löseminin birinci basamak tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Kronik miyeloid lösemi vakalarının % 90'ından fazlası, Philadelphia kromozomu adı verilen bir oluşumla sonuçlanan kromozomal...
Barbitürat Nedir?

Barbitürat Nedir?

Barbitüratlar, anksiyete, uykusuzluk ve nöbet bozukluklarının tedavisi için yaygın olarak kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Birkaç spesifik endikasyonun yanı sıra, günümüzde yaygın olarak reçete edilmiyorlar. Barbitüratların yerini, büyük ölçüde...
Barbitürat Antikonvülsanlar

Barbitürat Antikonvülsanlar

Barbitürat antikonvülsanlar, barbitürik asitten üretilen bir grup ilaçtır ve merkezi sinir sisteminin aktivitesini baskılayarak etki gösterirler. Barbitürat antikonvülsanlar, inhibe edici bir nörotransmiter olan GABA'nın etkisini...
Bakteriyel Aşılar

Bakteriyel Aşılar

Bakteriyel aşılar, bağışıklık sistemini harekete geçiren öldürülmüş veya zayıflatılmış bakteriler içeren aşılardır. Antikorlar, belirli bakteriye karşı üretilir ve bakteriyel enfeksiyonu önler. Bakteriyel aşıya birkaç örnek tüberküloz aşısı ve...

Son Yazılar

- Advertisement -