Anasayfa Farmakoloji

Farmakoloji

Anti CD20 Monoklonal Antikorlar

Anti CD20 Monoklonal Antikorlar

İmmünoterapide kullanılan monoklonal antikorlar, bir hücre klonundan yapay olarak üretilir, bu nedenle tek tip immünoglobulinden oluşur. Spesifik antijenlere yöneliktirler ve bir kompleks oluşturmak için antijenlere...
Katyon Değiştirici Reçineler

Katyon Değiştirici Reçineler

Katyon değiştirici reçineler, vücutta biriken belirli bir pozitif yüklü iyonun fazlalığını gidermek için kullanılır. Reçine hastaya verildiğinde, pozitif yüklü iyonlar, başka bir pozitif iyonla değiş...
Kardiyovasküler İlaçlar

Kardiyovasküler İlaçlar

Kardiyovasküler ilaçlar, aritmi, kan pıhtıları, koroner arter hastalığı , yüksek veya düşük kan basıncı , yüksek kolesterol, kalp yetmezliği ve felç gibi kalp veya dolaşım sistemi (kan damarları) ile ilişkili tıbbi...
Kardiyoselektif Beta Blokerler

Kardiyoselektif Beta Blokerler

Beta adrenerjik bloke ajanlar, sempatik sinir sisteminin sinir uçlarındaki beta-1 adrenerjik reseptörlerin uyarılmasını engeller ve dolayısıyla kalbin aktivitesini azaltır. Kalbin sempatik stimülasyonunu bloke ederler ve...
Farmakolojik Stres Ajanları

Farmakolojik Stres Ajanları

Kalbi uyarmak ve iş yükünü artırmak için bir farmakolojik stres ajanları kullanılır. Kalbin stresle başa çıkma yeteneğini, dinlenmeden başlayarak, artan iş yüküyle birlikte izleyen, kalp,...
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri

Karbonik Anhidraz İnhibitörleri

Karbonik anhidraz inhibitörleri, karbon dioksit ve su arasındaki reaksiyonu karbonik asit ve daha sonra bikarbonata katalize etmekten sorumlu bir enzim olan karbonik anhidrazın aktivitesini...
Karbapenem

Karbapenem

Karbapenemler, birçok aerobik ve anaerobik, gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkili, şiddetli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir antibiyotik ilaç sınıfıdır. Karbapenem grubu...
Karbamat Antikonvülsanlar

Karbamat Antikonvülsanlar

Karbamat antikonvülsan ilaçlar, kesin etki mekanizması belirsiz olan yeni antiepileptik ilaçlardır. N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinde bir miktar inhibitör etkiye sahiptir ve gama-aminobütirik asit (GABA) aktivitesini...
Kalsiyum Kanal Blokerleri

Kalsiyum Kanal Blokerleri

Kalsiyum kanal blokerleri, voltaj kapılı kalsiyum kanallarını bloke ederek kalp ve düz kas hücrelerine giren kalsiyum miktarını kısıtlar. Bu, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine (vazodilatasyon)...
Kalsitonin

Kalsitonin

Kalsitonin nedir ? Kalsitonin (tirokalsitonin), tiroid bezindeki C hücreleri olarak adlandırılan parafoliküler hücreler tarafından üretilen bir hormondur. Kalsitonin, paratiroid hormonunun etkisine karşı, kandaki kalsiyum ve fosfat seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur....

Son Yazılar

- Advertisement -