Anasayfa Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Öksürük Kesici İlaçlar - Antitüsif İlaçlar

Öksürük Kesici İlaçlar

Öksürük kesici ilaçlar, antitüsif ilaçlar olarakta adlandırılmaktadır. Öksürük kesici ilaçların, beyin sapında bulunan öksürük için koordine edici bir bölgeyi inhibe ederek, öksürük refleks arkını...
Tüberküloz İlaçları

Tüberküloz İlaçları

Tüberküloz ilaçları, Mycobacterium tuberculosis'in neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olan tüberkülozu tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Tüberküloz, verem olarakta adlandırılmaktadır. Bu enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiler ancak diğer...
Eozinofilik granülomatöz polianjitis

Eozinofilik Granülomatöz Polianjitis

Daha önce Churg Strauss sendromu olarak bilinen eozinofilik granülomatöz polianjitis (EGPA) çok nadir görülen, kan akışını kısıtlayan, hayati organlara ve dokulara zarar verebilen kan...
Pulmoner fibrozis

Pulmoner Fibrozis

Pulmoner fibrozis, akciğerde sertliğe neden olan bir durumdur. Akciğerde hava depolayan kesecikler olan alveollerin sertleşmesine neden olur. Bu durum nefes almayı zorlaştırır. Vücudunuzun yeterli oksijen almasını...
Kistik Fibrozis

Kistik Fibrozis

Kistik fibrozis, solunum ve sindirim sistemlerinde ciddi hasara neden olan ciddi bir genetik durumdur. Bu hasar genellikle organlarda kalın, yapışkan mukus birikmesinden kaynaklanır. En sık etkilenen...
Pulmoner Hipertansiyon

Pulmoner Hipertansiyon İlaçları

Pulmoner hipertansiyon ilaçları, akciğerlerdeki kan basıncını azaltan ilaçlardır. Pulmoner hipertansiyon, diğer ilaçlarda indüklenebilen veya kardiyopulmoner hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilecek ciddi ve tekrarlayan pulmoner tromboembolizmden...
Adrenerjik bronkodilatörler

Adrenerjik Bronkodilatörler

Adrenerjik bronkodilatörler (özellikle beta2-adrenoreseptör agonistleri) bronşları düz bronş düz kasındaki beta2-adrenoreseptörleri üzerinde doğrudan bir etki yaparak kasları gevşetir ve bronşları genişletir. Astımda kullanılan iki kategoride...

Son Yazılar

- Advertisement -