Anasayfa Hematoloji

Hematoloji

Pacritinib, Yeni Miyelofibrozis İlacı

Pacritinib Şiddetli Trombositopenisi Olan Miyelofibrozis Tedavisi İçin Onaya Yaklaşıyor

Trombosit sayıları 50 x 109/L'den az olan ciddi trombositopenisi olan miyelofibrozis (MF) hastaları için bir tedavi olarak FDA onayı isteyen pacritinib, daha önce yeni...
BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri

BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri

BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri, kronik miyeloid löseminin birinci basamak tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Kronik miyeloid lösemi vakalarının % 90'ından fazlası, Philadelphia kromozomu adı verilen bir oluşumla sonuçlanan kromozomal...
Enteropati Tipi T Hücreli Lenfoma

Enteropati Tipi T Hücreli Lenfoma

Enteropati tipi T hücreli lenfoma, çok nadir görülen bir non-Hodgkin lenfoma türüdür. Aynı zamanda enteropati ilişkili T hücreli lenfoma veya bağırsak T hücreli lenfoma olarak...
NK - T Hücreli Lenfoma

Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma

Ekstranodal NK / T hücreli lenfoma, T hücrelerinden köken alan NK (doğal öldürücü) hücreleri kaynaklı nadir ve agresif bir malignitedir. Ekstranodal NK / T...
Anjioimmunoblastik T Hücreli Lenfoma

Anjioimmunoblastik T Hücreli Lenfoma

Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma, periferik T hücreli lenfomanın yaygın olmayan bir alt tipidir. Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma, non-hodgkin lenfoma alt türü olarak sınıflandırılır ve...
Monoklonal B Lenfositozu

Monoklonal B Lenfositozu

Monoklonal B hücreli lenfositoz, monoklonal lenfositlerin belirli alt tiplerinin kanda seviyelerinin arttığı asemptomatik bir durumdur. Periferik kandaki klonal B hücrelerinin sayısının <5 x 10 9 / l olması ve lenfadenopati, organomegali, sitopeniler...
Mikrositer Anemi

Mikrositer Anemi

Mikrositer anemi, küçük kırmızı kan hücreleriyle karakterize edilen bir anemi türüdür. Mikrositer anemide kırmızı kan hücrelerinin hem sayısı azdır hem de boyutları küçüktür. Mikrositoz, küçük kırmızı kan hücrelerini tanımlamak...
Normositer Anemi

Normositer Anemi

Normositer anemi, kırmızı kan hücrelerinin normal büyüklükte olduğu ancak sayı olarak az olduğu anemi türüdür. Normositer aneminin görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Kronik hastalık...
Imetelstat - Myelofibrozis

Imetelstat, Yüksek Riskli Myelofibrozis Hastalarında Sağkalımı Arttırıyor.

Telomeraz inhibitörü Imetelstat, myelofibrozisli hastalarda iyileşmiş genel sağkalım, dalak boyutunda ve semptomlarda iyileşme gösterdi. Telomeraz inhibitörü imetelstat'ın yüksek dozları, Janus kinaz (JAK) inhibitörleri ile (R...
Folik Asit Eksikliği Anemisi

Folik Asit Eksikliği Anemisi

Anemi, vücudunuzun dokularına oksijen taşımak için yeterli kırmızı kan hücreniz olmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Aneminin önemli nedenlerinden bir tanesi folik asit eksikliğidir. Folik asit, folat veya B9...

Son Yazılar

- Advertisement -