Ana Sayfa Lenfoma Non-Hodgkin Lenfoma

Non-Hodgkin Lenfoma

Mantle Hücreli Lenfoma

Mantle Hücreli Lenfoma

Mantle hücreli lenfoma (MCL), agresif ve nadir görülen Non-Hodgkin lenfoma (NHL) türüdür. Tüm NHL vakalarının yaklaşık %6'sını oluşturur. Ortalama tanı yaşı 60'tır....
Transforme Malt Lenfoma

Transforme MALT Lenfoma

MALT lenfomalar, marjinal zone lenfoma denilen bir Non-Hodgkin lenfoma grubunun altında yer alır. MALT mukozaya bağlı lenfoid doku...
Lenfoblastik lenfoma

Lenfoblastik Lenfoma

Lenfoblastik lenfoma, non-hodgkin lenfomaların agresif bir şeklidir. Non-hodgkin lenfomaların yaklaşık % 2'sini oluşturan, nispeten nadir bir türdür. En sık görülen çocukluk çağı...
Umbralisib

Umbralisib, Marjinal Zon Lenfoma Tedavisi İçin Olumlu Sonuçlar Veriyor.

Deneysel PI3K delta inhibitörü umbralisib ile tedavi edilen tekrarlayan marjinal zon lenfoma (MZL) olan bireylerin yarısından fazlası, 2019 Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği...
Histiosit zengin lenfoma

T hücreleri / Histiosit Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma (TZBL)

T hücreleri / Histiosit Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma'nın bir alt türü olarak değerlendirilir. Patalojik olarak ayırıcı...
Epstein barr virüs (EBV) pozitif lenfoma

EBV (Epstein-Barr Virus) Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

EBV (Epstein-Barr Virus) Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma'nın alt türü olarak değerlendirilmektedir. Diğer DBBHL türleri ile...
ALK pozitif lenfoma

ALK Pozitif Büyük B Hücreli Lenfoma

ALK (Anaplastik lenfoma kinaz) pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma (ALK-DBBHL), diffüz büyük b hücreli lenfomanın çok nadir görülen bir alt türüdür. ALK-pozitif anaplastik...
Primer mediastinal lenfoma

Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma

Primer mediastinal B hücreli lenfoma (PMBL), ilk olarak 1980’li yıllarda tanımlanmış olup diffüz büyük B hücreli lenfomanın (DLBL) nadir görülen bir alt...
İntravaskuler B Hücreli Lenfoma

İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma

İntravasküler B hücreli lenfoma, genellikle küçük-orta çaplı damar lümeninde gelişen, nadir görülen ekstranodal diffüz büyük B hücreli non-Hodgkin lenfoma alt tipidir. Çoğunlukla deri ve...
Non-Hodgkin lenfoma

Non-Hodgkin Lenfoma

Non-Hodgkin Lenfoma Nedir ? Non-Hodgkin lenfoma (Hodgkin olmayan lenfoma), lenfatik sisteminizden kaynaklanan bir kanserdir. Non-Hodgkin lenfomada tümörler lenfositlerden gelişir. Lenfositler bir tür beyaz kan hücreleridir.  Non-Hodgkin...

Son Yazılar

- Advertisement -