Anasayfa Lenfoma Non-Hodgkin Lenfoma

Non-Hodgkin Lenfoma

NK - T Hücreli Lenfoma

Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma

Ekstranodal NK / T hücreli lenfoma, T hücrelerinden köken alan NK (doğal öldürücü) hücreleri kaynaklı nadir ve agresif bir malignitedir. Ekstranodal NK / T...
Anjioimmunoblastik T Hücreli Lenfoma

Anjioimmunoblastik T Hücreli Lenfoma

Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma, periferik T hücreli lenfomanın yaygın olmayan bir alt tipidir. Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma, non-hodgkin lenfoma alt türü olarak sınıflandırılır ve...
Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Arasındaki Farklar

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Arasındaki Farklar

Benzer isminden dolayı Hodgkin lenfoma ve Non-Hodgkin lenfoma sıklıkla karıştırılmaktadır. Lenfoma, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan, bir tür beyaz kan hücresi olan lenfositleri...
Periferik T Hücreli Lenfoma

Periferik T Hücreli Lenfoma

Periferik T hücreli lenfomalar, agresif seyirli bir Non-Hodgkin lenfoma alt grubudur. Periferik T hücreli lenfoma, T-hücreleri ve doğal öldürücü (NK) hücreler olarak adlandırılan beyaz...
Mantle Hücreli Lenfoma

Mantle Hücreli Lenfoma

Mantle hücreli lenfoma (MCL), agresif ve nadir görülen Non-Hodgkin lenfoma (NHL) türüdür. Tüm NHL vakalarının yaklaşık %6'sını oluşturur. Ortalama tanı yaşı 60'tır. Mantle hücreli...
Transforme Malt Lenfoma

Transforme MALT Lenfoma

MALT lenfomalar, marjinal zone lenfoma denilen bir Non-Hodgkin lenfoma grubunun altında yer alır. MALT mukozaya bağlı lenfoid doku anlamına gelir. Mukoza, burun, ağız, akciğerler ve...
Lenfoblastik lenfoma

Lenfoblastik Lenfoma

Lenfoblastik lenfoma, non-hodgkin lenfomaların agresif bir şeklidir. Non-hodgkin lenfomaların yaklaşık % 2'sini oluşturan, nispeten nadir bir türdür. En sık görülen çocukluk çağı lenfomalarından biridir....
Umbralisib

Umbralisib, Marjinal Zon Lenfoma Tedavisi İçin Olumlu Sonuçlar Veriyor.

Deneysel PI3K delta inhibitörü umbralisib ile tedavi edilen tekrarlayan marjinal zon lenfoma (MZL) olan bireylerin yarısından fazlası, 2019 Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği yıllık toplantısında...
Histiosit zengin lenfoma

T hücreleri / Histiosit Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma (TZBL)

T hücreleri / Histiosit Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma'nın bir alt türü olarak değerlendirilir. Patalojik olarak ayırıcı tanısı zor...
Epstein barr virüs (EBV) pozitif lenfoma

EBV (Epstein-Barr Virus) Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

EBV (Epstein-Barr Virus) Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma'nın alt türü olarak değerlendirilmektedir. Diğer DBBHL türleri ile karşılaştırıldığında EBV...

Son Yazılar

- Advertisement -