Anasayfa Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon

Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonunun (TMR) kalıcı anjinası olan kişilerde, başka herhangi bir yöntemle rahatlamayan, koroner kalp hastalığını tedavi etmek için kullanılan yeni bir tedavi yöntemidir . Koroner arter hastalığı olan çoğu insan anjiyoplasti ve stentleme, koroner bypass ameliyatı ve ilaçlarla...
Hipertrofik kardiyomiyopati

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik kardiyomiyopati nedir? Hipertrofik kardiyomiyopatide kalbin ventriküllerinin kas duvarları (alt pompalama odaları) kalınlaşır. Kalınlaşmış kas bölgesinde, kas hücreleri düzensiz görünebilir. Hipertrofik kardiyomiyopati genellikle sol ventrikülü (ana pompalama...
Alkol septal ablasyonu

Alkol Septal Ablasyonu

Alkol septal ablasyonu, hipertrofik kardiyomiyopatiyi tedavi etmek için uygulanan, cerrahi olmayan bir prosedürdür. Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp kasınızın anormal derecede kalın olduğu kalıtsal bir durumdur. Bu prosedür...
Septal miyektomi

Septal Miyektomi

Septal miyektomi nedir? Septal miyektomi, hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası kalınlaşması) için uygulanan açık kalp cerrahisi türüdür. Septal miyektomi, hipertrofik kardiyomiyopatinin sebep olduğu semptomları önemli oranda azaltır. Septum...
infektif endokardit

İnfektif Endokardit Nedir?

Endokardit genellikle endokard enfeksiyonu (yani infektif endokardit) anlamına gelir. Terim ayrıca kalp kapakçıkları ve bitişik endokardiyum üzerinde steril trombosit ve fibrin trombüsünün oluştuğu enfektif olmayan endokarditi de içerebilir . Enfektif...
Kalp krizi türleri

Kalp Krizi Türleri

STEMI STEMI türü kalp krizi, acil müdahale ve tıbbi yardım gerektirir. Bu ataklar koroner arter tamamen tıkandığında meydana gelir ve kanın kalbin geniş bir alana ulaşmasını...

Son Yazılar

- Advertisement -