Ana Sayfa Kanser

Kanser

Böbrek kanseri

Böbrek Kanseri

Böbrekleriniz, her biri yumruğunuzun büyüklüğünde olan vücudunuzun sağında ve solunda yer alan iki fasulye şekilli organdır. Kanser, vücuttaki...
Alkilleyici Ajanlar

Alkilleyici Ajanlar

Alkilleyici ajanlar, DNA molekülünün guanin bazına bir alkil grubu ekleyerek, çift sarmalın ipliklerinin gerektiği gibi bağlanmasını önleyen bileşiklerdir. Bu, DNA dizilerinin kırılmasına neden olarak...
Histiosit zengin lenfoma

T hücreleri / Histiosit Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma (TZBL)

T hücreleri / Histiosit Zengin Büyük B Hücreli Lenfoma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma'nın bir alt türü olarak değerlendirilir. Patalojik olarak ayırıcı...
Epstein barr virüs (EBV) pozitif lenfoma

EBV (Epstein-Barr Virus) Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

EBV (Epstein-Barr Virus) Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma'nın alt türü olarak değerlendirilmektedir. Diğer DBBHL türleri ile...
ALK pozitif lenfoma

ALK Pozitif Büyük B Hücreli Lenfoma

ALK (Anaplastik lenfoma kinaz) pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma (ALK-DBBHL), diffüz büyük b hücreli lenfomanın çok nadir görülen bir alt türüdür. ALK-pozitif anaplastik...
Primer mediastinal lenfoma

Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma

Primer mediastinal B hücreli lenfoma (PMBL), ilk olarak 1980’li yıllarda tanımlanmış olup diffüz büyük B hücreli lenfomanın (DLBL) nadir görülen bir alt...
İntravaskuler B Hücreli Lenfoma

İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma

İntravasküler B hücreli lenfoma, genellikle küçük-orta çaplı damar lümeninde gelişen, nadir görülen ekstranodal diffüz büyük B hücreli non-Hodgkin lenfoma alt tipidir. Çoğunlukla deri ve...
lenfoma

Lenfoma Nedir ? Lenfoma Belirtileri, Tanı ve Tedavisi.

Lenfoma Nedir ? Lenfoma, vücüdun enfeksiyonlarla savaşmasında yardımcı olan bağışıklık sisteminin lenfosit isimli beyaz kan hücrelerinde ortaya çıkan bir...
Hodgkin lenfoma

Hodgkin Lenfoma Nedir?

Hodgkin lenfoma, lenfositlerin (bir tür beyaz kan hücresi) kontrol dışı çoğalmasıyla gelişen bir kan kanseri türüdür. Lenfositler anormal bir şekilde çoğalırlar veya gerektiğinde ölmezler. İki tip lenfosit vardır:...
Mikst Sellüler Hodgkin Lenfoma

Karışık Selülerite (Mikst Sellüler) Klasik Hodgkin Lenfoma

Karışık selülerite (mikst sellüler) klasik hodgkin lenfoma, Klasik Hodgkin lenfomaların %20-25'ini oluşturur. Karışık selülerite klasik hodgkin lenfoma HIV enfeksiyonu olan hastalarda ve sosyoekonomik açıdan...

Son Yazılar

- Advertisement -