Ana Sayfa Kardiyoloji

Kardiyoloji

Antianjinal İlaçlar

Antianjinal İlaçlar

Antianjinal ajanlar, anjina yönetiminde kullanılan çok çeşitli ilaçları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Angina, koroner arterlerin (kalbin arterleri) daralması ile karakterize bir kalp rahatsızlığıdır....
Kawasaki Hastalığı

Kawasaki Hastalığı

Kawasaki hastalığı, vücuttaki orta boy arterlerin duvarlarında iltihaba neden olur. Genellikle çocukları etkiler, 5 yaşın altında daha sık görülür. Enflamasyon, kalp kasına kan sağlayan koroner arterleri...
Aritmi nedir?

Aritmi Nedir ?

Aritmi düzensiz kalp atışını ifade etmek için kullanılan terimdir. Aritmide kalbin elektriksel impulslarının normal sekansından değişiklik ve düzensizlik vardır. Elektriksel uyarılar çok hızlı, çok...
Marfan Sendromu

Marfan Sendromu

Marfan sendromu, bağ dokusunu etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Bağ dokusu iskelet sistemine ve vücudunuzun tüm organlarına destek sağlar. Marfan sendromu en çok kalbi, damarları, gözleri...
Konjenital Kalp Hastalığı

Konjenital Kalp Hastalığı

Konjenital kalp hastalığı veya konjenital kalp defekti, doğuştan mevcut olan bir kalp anormalliğidir. Konjenital kalp hastalığı şunları etkileyebilir: Kalp duvarlarıKalp kapakçıklarıDamarları Çok sayıda konjenital kalp defekti vardır. Hastalığın...
Pulmoner Hipertansiyon

Pulmoner Hipertansiyon İlaçları

Pulmoner hipertansiyon ilaçları, akciğerlerdeki kan basıncını azaltan ilaçlardır. Pulmoner hipertansiyon, diğer ilaçlarda indüklenebilen veya kardiyopulmoner hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilecek ciddi ve tekrarlayan pulmoner tromboembolizmden...
Hipertansif aciller

Hipertansif Acil Durumlar İçin Kullanılan İlaçlar

Hipertansif acil durumlarda kan basıncını derhal azaltmak kritik olduğu için ajanlar, parenteral olarak verilir, çünkü bu aşamada hipertansif durum yaşamı tehdit edebilir. Hipertansif acil...
Hipertrofik kardiyomiyopati

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik kardiyomiyopati nedir? Hipertrofik kardiyomiyopatide kalbin ventriküllerinin kas duvarları (alt pompalama odaları) kalınlaşır. Kalınlaşmış kas bölgesinde, kas hücreleri düzensiz görünebilir. Hipertrofik kardiyomiyopati genellikle sol ventrikülü (ana pompalama...
infektif endokardit

İnfektif Endokardit Nedir?

Endokardit genellikle endokard enfeksiyonu (yani infektif endokardit) anlamına gelir. Terim ayrıca kalp kapakçıkları ve bitişik endokardiyum üzerinde steril trombosit ve fibrin trombüsünün oluştuğu enfektif olmayan endokarditi de içerebilir . Enfektif...
Kalp krizi türleri

Kalp Krizi Türleri

STEMI STEMI türü kalp krizi, acil müdahale ve tıbbi yardım gerektirir. Bu ataklar koroner arter tamamen tıkandığında meydana gelir ve kanın kalbin geniş bir alana ulaşmasını...

Son Yazılar

- Advertisement -