Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Yaşlı Hastalarda Beş Yıllık Ortalama Sağkalım Yüzde 40’tan Daha Az.

Yaygın diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) olan yaşlı erişkinlerde yaşama süresi, son yıllarda yaşanan gelişmeler ile artış gösterdi, ancak 12 Haziran’da yayınlanan bir araştırmaya göre, beş yıllık hayatta kalma oranı yüzde 40’ın altında .

Çalışma California, Thousand Oaks’daki Amgen Inc.’den Jaime Shaw ve meslektaşları tarafından yürütülmüştür.Çalışmada, DBBHL teşhisi konan 66 yaş ve üzerindeki hastalar arasındaki tedavideki geçici eğilimler araştırılmıştır. Çalışmaya, Medicare veritabanında yer alan, 2001-2013 yılları arasında tanı konan toplam 18.058 hasta dahil edilmiştir.

Araştırmacılar, R-CHOP’ın (rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizon), tanı sonrası tedavi alan hastaların yüzde 65’inde en yaygın ilk seçenek tedavi olduğunu ortaya koymuşlardır; R-CHOP kullanımı 2001’de yüzde 51 iken 2003’te yüzde 69’a 2010’da ise yüzde 69’a yükselmiştir. Bu çalışmaya dahil edilen hastalarda otolog ve allojenik hematopoetik kök hücre nakli nadirdi. Zaman içinde rituksimabın kullanımının artmasıyla paralel olarak sağkalım oranıda artmıştır; Bu çalışmada etkinlik değerlendirilmesi yapılmamıştır. Çalışma, yakın yıllarda, genel sağkalım tahminleri, beş yıllık sağkalımın yüzde 40’ın altında olmasına rağmen, sağkalım olasılıklarında istikrarlı bir iyileşme olduğunu göstermiştir.

Yazarlar “Bu veriler DBBHL’nin mevcut tedavi stratejileri ve zaman içinde meydana gelen değişiklikler hakkında fikir vermektedir” diyor. “Yaşlı yetişkin DBBHL hastalarının sonuçlarını iyileştirmek için daha etkili ve tolere edilebilir terapötik seçeneklere ihtiyaç vardır.”

Çalışma Amgen tarafından finanse edildi.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here