İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma

İntravasküler B hücreli lenfoma, genellikle küçük-orta çaplı damar lümeninde gelişen, nadir görülen ekstranodal diffüz büyük B hücreli non-Hodgkin lenfoma alt tipidir. Çoğunlukla deri ve santral sinir sistemindeki vasküler yapılar etkilenir ve kaçınılmaz sonuç iskemi gelişimidir Literatürde bildirilen olgular ışığında santral sinir sistemi %80 oranında etkilenir ve bu olguların %90’dan fazlası kliniğe multifokal serebrovasküler olaylar, demans, subakut ensefalopati olarak yansır. Bu alt tür tüm lenfomaların %1’inden daha az görülür. Klinik tanısı güç bir hastalıktır ve genellikle agresif seyirlidir. Tedavisinde CHOP ve R-CHOP gibi protokoller kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here