Karışık Selülerite (Mikst Sellüler) Klasik Hodgkin Lenfoma

Karışık selülerite (mikst sellüler) klasik hodgkin lenfoma, Klasik Hodgkin lenfomaların %20-25’ini oluşturur. Karışık selülerite klasik hodgkin lenfoma HIV enfeksiyonu olan hastalarda ve sosyoekonomik açıdan yoksul bölgelerde daha çok görülür. Bu türün en sık görüldüğü yaş aralığı 35-40 yaş arasıdır. Tedavide diğer klasik Hodgkin lenfoma türlerinde olduğu gibi kemo-radyoterapi uygulanır ve tedaviye büyük ölçüde olumlu yanıt verir. Hastalığın iyi bir prognozu vardır.

Karışık selülerite, skleroz olmadan karışık bir enflamatuvar arka plandaki tanısal Hodgkin-Reed Sternberg hücrelerinin yer aldığı klasik Hodgkin lenfomanın bir alt tipidir. Mononükleer Hodgkin hücreleri bulunabilir. Karışık hücresel arka plan, karışık hücresel özellik klasik Hodgkin lenfoma alt tipinin ayırt edici özelliği olarak kabul edilir. Özellikle, karıştırılmış eozinofiller plazma hücreleri, histiyositler ve küçük lenfositler gibi heterojen bileşenler bulunur.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here