Kemik İliği Fibrozunun Derecelendirilmesi Ve Hücreselliğin Değerlendirilmesi Konusunda Avrupa Konsensüsü

Karakteristik kemik iliği biyopsi değerlendirmesi hücresellik ve lif içeriği gibi temel parametreleri içerir. Bunlar, risk profili, sağkalım paternleri ve özellikle tedaviyle ilgili değişiklikler üzerinde önemli bir etkisi olan hastalık süreçlerinin dinamiklerini değerlendirmek için önemlidir. 

Deneyimli Avrupalı ​​hematopatologlar ve yabancı bir uzman, çok başlı bir mikroskopta, miyelofibrozlu hastalardan çok sayıda trefin biyopsisinin hücresellik ve fibrozun nasıl derecelendirileceği konusunda fikir birliğine varmak amacıyla çok sayıda materyali değerlendirdi. Bu, daha önce tarif edilen skorlama sistemlerinin eleştirel bir değerlendirmesini niteliğindeydi. Mikroskobik analiz, analiz sonrası tartışma ve oylama sırasında hücresellikte yaşa bağlı azalmanın önemi kabul edildi. 

Miyelofibrozun derecelendirilmesi, retikülin ve kollajen arasında ayrım da dahil olmak üzere dört kategori kullanılarak basitleştirildi. Lif yoğunluğunun hematopoietik doku ile ilişkili olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bu özellik, tedaviden sonra yağlı ve / veya ödemli kemik iliği örneklerinde azaltılmış lif içeriğinin yanlış izlenmesinden kaçınmak için özellikle önemlidir. Miyelofibrozu, grup tarafından elde edilen açık ve tekrarlanabilir kılavuzlarla ölçmek için fikir birliğine varılmıştır.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here