Konjenital Kalp Hastalığı

Konjenital kalp hastalığı veya konjenital kalp defekti, doğuştan mevcut olan bir kalp anormalliğidir. Konjenital kalp hastalığı şunları etkileyebilir:

 • Kalp duvarları
 • Kalp kapakçıkları
 • Damarları

Çok sayıda konjenital kalp defekti vardır. Hastalığın seyri, semptomlara neden olmayan basit durumlardan, hayatı tehdit eden semptomlara kadar değişebilir.

Doğuştan kalp hastalıkları 1000 canlı doğumda 8 oranında görülen ve en sık saptanan doğuştan anomali grubudur.

Konjenital kalp hastalığı için tedaviler son birkaç on yıl içinde önemli ölçüde iyileşmiştir, bu nedenle kalp kusurları olan neredeyse tüm çocuklar yetişkinliğe kadar hayatta kalmaktadır. Bazılarının yaşamları boyunca kalp kusurları için sürekli tedavi ve desteğe ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte, hastaların birçoğu aktif ve üretken bir yaşam sürmeye devam ediyor.

Konjenital Kalp Hastalığı Türleri

Konjenital kalp kusurlarının birçok farklı türü olmasına rağmen, bunlar üç ana kategoriye ayrılabilir:

 • Kalp kapakçığı kusurları : Kalbin içindeki kan akışını yönlendiren kapakçıklar tam kapanmayabilir veya sızabilir. Bu, kalbin kanı doğru bir şekilde pompalama yeteneğine olumsuz etki eder.
 • Kalp duvarı kusurları :Kalbin sol ve sağ tarafları ile üst ve alt bölmeleri arasında bulunan kalp duvarları doğru şekilde gelişmeyebilir, bu da kanın kalbe geri dönmesine veya ait olmadığı yerlerde birikmesine neden olabilir. Kalp duvarı kusurları kalbin üzerine daha fazla çalışmak için baskı yapar, bu da yüksek tansiyona neden olabilir.
 • Damar kusurları :Kanı kalbe ve vücuda taşıyan arterler ve damarlar düzgün çalışmayabilir. Bu, kan akışını azaltabilir veya engelleyebilir ve çeşitli sağlık komplikasyonlarına yol açabilir.

Siyanotik ve Akyanotik Konjenital Kalp Hastalığı

Birçok doktor konjenital kalp hastalığını siyanotik konjenital kalp hastalığı ve akyanotik konjenital kalp hastalığı olarak sınıflandırır. Her iki tipte de kalp kanı olması gerektiği kadar verimli pompalayamaz. Temel fark, siyanotik konjenital kalp hastalığının kanda düşük oksijen seviyelerine neden olması ve akyanotik konjenital kalp hastalığının düşük oksijen seviyelerine neden olmamasıdır. Düşük oksijen seviyesine sahip bebeklerde nefes darlığı ve cildinde mavimsi bir renk tonu görülebilir. Kanlarında yeterli oksijen bulunan bebekler bu semptomları göstermez, ancak yüksek tansiyon gibi daha sonra karşılaşılabilecek komplikasyonlar geliştirebilirler.

Konjenital Kalp Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Gebelik ultrasonu (fetal ekokardiyografi) sırasında konjenital kalp defekti sıklıkla tespit edilir. Örneğin doktorunuz anormal bir kalp atışı duyarsa, belirli testler yaparak sorunu daha detaylı araştırabilir. Bunlar bir ekokardiyogram , bir göğüs röntgeni veya bir MRI taramasını içerebilir . Teşhis kesinleşirse, doktorunuz doğum sırasında uygun uzmanların (çocuk kardiyoloji uzmanı) mevcut olduğundan emin olacaktır.

Bazı durumlarda, doğuştan kalp defekti belirtilerinin ortaya çıkması zaman alabilir. Kalp kusurlu yenidoğanlarda şunlar görülebilir:

 • Mavimsi dudaklar, cilt, parmaklar
 • Nefes darlığı
 • Beslenme güçlüğü
 • Düşük doğum ağırlığı
 • Göğüs ağrısı
 • Büyüme geriliği

Bazı durumlarda, doğuştan kalp defekti belirtileri doğumdan yıllar sonra ortaya çıkmayabilir. Semptomlar geliştiğinde şunları içerebilir:

 • Anormal kalp ritimleri
 • Baş dönmesi
 • Nefes darlığı
 • Bayılma
 • Şişlik
 • Yorgunluk

Konjenital Kalp Hastalığının Nedenleri

Konjenital kalp hastalığı, kalbin yapısındaki erken gelişimsel bir problemin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kusur tipik olarak kalpteki normal kan akışına müdahale eder ve bu da nefes almayı etkileyebilir. Araştırmacılar kalbin neden doğru bir şekilde gelişmediğinden tam olarak emin olmasa da, şüphelenilen nedenler şunları içerir:

 • Kalp kusuru kalıtsal olabilir.
 • Hamilelik sırasında bazı reçeteli ilaçları almak bir çocuğu kalp kusuru için daha yüksek bir riske sokar.
 • Hamilelik sırasında alkol veya yasadışı uyuşturucu kullanmak, çocuğun kalp kusuru riskini artırabilir.
 • Gebeliğin ilk üç ayında viral bir enfeksiyon geçiren annelerin kalp kusuru olan bir çocuğu doğurması daha olasıdır.
 • Diyabetle ortaya çıkan kan şekeri seviyelerinin yükselmesi, çocuk gelişimini etkileyebilir.

Konjenital Kalp Hastalığı Teşhisi

Doğum öncesinde teşhis için kullanılan en önemli tetkik fetal ekokardiyografidir. Fetal ekokardiyografiye ilave olarak anomali tespiti için kan tahlilleri ve amniyosentez gibi tetkikler kullanılabilir.

Doğum sonrası teşhis için ekokardiyografi, elektrokardiyografi, anjiyografi, kan tahlilleri, kardiyak bt, kardiyak mri, göğüs röntgeni, efor testi kullanılabilir.

Konjenital Kalp Hastalığı Tedavisi

Konjenital kalp hastalığı tedavisi, defektin tipine ve şiddetine bağlıdır. Bazı bebeklerin zamanla kendi kendine iyileşen hafif kalp kusurları vardır. Diğerlerinde kapsamlı tedavi gerektiren ciddi kusurlar olabilir. Bu durumlarda, tedavi aşağıdakileri içerebilir:

İlaç tedavisi

Kalbin daha verimli çalışmasına yardımcı olabilecek çeşitli ilaçlar vardır. Bazıları ayrıca kan pıhtılarının oluşmasını önlemek veya düzensiz bir kalp atışını kontrol etmek için de kullanılabilir.

Vücuda Yerleştirilebilir Kalp Cihazları

Konjenital kalp defekti ile ilişkili bazı komplikasyonlar, kalp pili ve kardiyoverter defibrilatörler (ICD) implante edilebilir. Kalp pili anormal bir kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olabilir ve bir ICD hayatı tehdit eden düzensiz kalp atışlarını düzeltebilir.

Kateter Prosedürleri

Kateterizasyon teknikleri, doktorların göğüs ve kalbi cerrahi olarak açmadan bazı konjenital kalp kusurlarını onarmasına izin verir. Bu prosedürler sırasında, doktor bacağındaki bir damara ince bir tüp yerleştirecek ve kalbe yönlendirecektir. Kateter doğru pozisyona geldikten sonra doktor, kusuru düzeltmek için kateterden geçirilen küçük aletler kullanacaktır.

Açık kalp ameliyatı

Konjenital kalp kusurunu onarmak için kateter prosedürleri yeterli değilse bu tip bir ameliyat gerekebilir. Cerrah kalpteki delikleri kapatmak, kalp kapakçıklarını onarmak veya damarları genişletmek için açık kalp ameliyatı yapabilir.

Kalp nakli

Konjenital kalp kusurunun düzeltilemeyecek kadar karmaşık olduğu nadir durumlarda, kalp nakli gerekebilir. Bu prosedür sırasında, çocuğun kalbi bir donörden alınan sağlıklı bir kalple değiştirilir.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.