Kronik Miyeloid Lösemi

Kronik miyeloid lösemi, beyaz kan hücrelerinin kanseridir. Kandaki beyaz kan hücrelerinde (WBC) artışa neden olur. Kronik miyeloid lösemide, blast hücreleri veya olgunlaşmamış beyaz kan hücreleri, kontrol edilemez şekilde oluşur ve çoğalırlar.

Kronik lösemiler akut lösemilerden daha yavaş büyür, ancak yaşamı tehdit edici olabilir.

Kronik miyeloid lösemi, kronik miyelojenöz lösemi, kronik miyelositik lösemi ve kronik granülositik lösemi olarak da adlandırılır.

Kronik miyeloid lösemi belirtileri

Kronik miyeloid lösemi semptomları, farklı hastalıklarla karıştırılabilecek çeşitli semptomları içerebilir:

 • Anemi
 • Zayıflık
 • Yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Gece terlemeleri
 • Kemik ağrısı
 • Kilo kaybı
 • Ateş
 • Midede dolgunluk veya şişkinlik hissi

Sadece bu belirtiler kronik miyeloid lösemiyi teşhis etmek için yeterli olmayacaktır, çünkü bu belirtiler çeşitli kanser türlerinde ve diğer daha yaygın hastalıklarda görülebilir. Tanıyı doğrulamak için doktorunuzun fizik muayene ve laboratuvar testleri yapılması gerekecektir.

Kronik miyeloid lösemi nedenleri ve risk faktörleri

Normal hücreler, esas olarak her bir hücrenin kromozomlarında bulunan bilgilere dayanarak büyür ve işlev görür. Kromozomlar her hücrede bulunan uzun DNA molekülleridir. DNA, genlerimizi taşır, hücrelerimizin nasıl işlediğine dair talimatları içerir. 

Bir hücre 2 yeni hücreye bölünmeye her hazırlandığında, kromozomlarında DNA’nın yeni bir kopyasını almalıdır. Bu işlemde DNA içindeki genleri etkileyebilecek hatalar meydana gelebilir.

Bazı genler hücrelerimizin büyüklüğünü ve ne zaman bölüneceğini kontrol eder.

 • Hücre büyümesini ve bölünmesini destekleyen bazı genlere onkogenler denir .
 • Hücre bölünmesini yavaşlatan veya hücrelerin doğru zamanda ölmesine neden olan diğerlerine tümör baskılayıcı genler denir .

Kanserler, onkogenleri açan veya tümör baskılayıcı genlerini kapatan DNA’daki (mutasyonlar) değişikliklerden kaynaklanabilir.

Son birkaç yılda, bilim adamları DNA’daki bazı değişikliklerin normal kemik iliği hücrelerinin lösemi hücresi olmasına nasıl neden olabileceğini anlamada büyük ilerleme kaydetti. Hiçbir kanserde bu, kronik miyeloid lösemiden daha iyi anlaşılmamıştır.

Her insan hücresi 23 çift kromozom içerir. Çoğu kronik miyeloid lösemi vakası, DNA 9 ve 22 kromozomları arasında takas edildiğinde hücre bölünmesi sırasında başlar. 9 kromozomunun bir kısmı 22’ye ve 22’nin bir kısmı 9’a gider.

Bu durum translokasyon olarak bilinir ve normalden daha kısa bir kromozom 22 yapar. Bu yeni anormal kromozom Philadelphia kromozomu olarak adlandırılır Philadelphia kromozomu, hemen hemen tüm kronik miyeloid lösemi hastalarının lösemi hücrelerinde bulunur.

DNA’nın kromozomlar arasında değiştirilmesi, BCR-ABL adı verilen yeni bir genin (bir onkogen) oluşumuna yol açar. Bu gen daha sonra tirozin kinaz adı verilen protein türü olan BCR-ABL proteinini üretir. Bu protein kronik miyeloid lösemi hücrelerinin büyümesine ve kontrolden çıkmasına neden olur.

Bazen insanlar, belirli kanser türlerine yakalanma riskini büyük ölçüde artıran DNA mutasyonlarını bir ebeveyninden devralır. Ancak ebeveynlerin geçirdiği mutasyonlar kronik miyeloid lösemiye neden olmaz. Kronik miyeloid lösemi ile ilişkili DNA değişiklikleri, doğumdan önce miras alınmak yerine kişinin yaşamı boyunca meydana gelir.

Risk faktörleri

Risk faktörü, bir kişinin kanser gibi bir hastalığa yakalanma şansını etkileyen şeydir. Örneğin, cildi güçlü güneş ışığına maruz bırakmak cilt kanseri için bir risk faktörüdür. Sigara içmek bir dizi kanser için bir risk faktörüdür. Ancak bir risk faktörüne, hatta birçok risk faktörüne sahip olmak, hastalığa yakalanacağınız anlamına gelmez. Ve hastalığa yakalanan birçok insanın bilinen herhangi bir risk faktörü olmayabilir.

Kronik miyeloid lösemi için belirlenen risk faktörleri şunlardır:

 • Radyasyona maruz kalma : Yüksek doz radyasyona maruz kalmak (bir atom bombası patlamasından sağ kurtulan veya nükleer reaktör kazası gibi) kronik miyeloid lösemi olma riskini artırır.
 • Yaş : Kronik miyeloid lösemi riski yaşla birlikte artar
 • Cinsiyet : Bu hastalık erkeklerde kadınlardan biraz daha yaygındır, ancak neden olduğu bilinmemektedir.

Kronik miyeloid lösemi teşhisi

Kronik miyelojenöz lösemiyi teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler şunları içerir:

 • Fizik muayene : Doktorunuz sizi muayene edecek, genişlemiş olup olmadıklarını belirlemek için lenf bezlerinizi, dalağınızı ve karaciğerinizi muayene edecektir.
 • Kan testleri : Tam kan sayımı, beyaz kan hücresi yüksekliği gibi kan hücrelerinizdeki anormallikleri ortaya çıkarabilir. Organ fonksiyonunu ölçmek için yapılan kan kimyası testleri, doktorunuzun teşhis koymasına yardımcı olabilecek anormallikleri ortaya çıkarabilir.
 • Kemik iliği testleri : Laboratuvar testi için kemik iliği örneklerini toplamak amacıyla kemik iliği biyopsisi ve kemik iliği aspirasyonu kullanılır. 
 • Philadelphia kromozomunu araştırmak için testler : Floresan yerinde hibridizasyon (FISH) analizi ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi gibi özel testler, Philadelphia kromozomu veya BCR-ABL geninin varlığı için kan veya kemik iliği örneklerini analiz eder.

Kronik miyeloid lösemi evreleri

Kronik miyeloid löseminin üç evresi vardır:

 • Kronik evre
 • Akselere (hızlanmış) evre
 • Blastik kriz evresi

Kronik evre kronik miyeloid lösemi

Hastaların çoğu kronik miyeloid lösemi tanısı konulduğunda kronik evrededir. Bu evrede hastalığın semptomları daha hafiftir. Lökositler hâlâ enfeksiyonla mücadele edebilir. Kronik evredeki hastalar tedavi edildiklerinde günlük aktivitelerine geri dönebilirler

Akselere (hızlanmış) evre kronik miyeloid lösemi

Akselere evrede anemi meydana gelebilir, lökosit sayısı artabilir veya azalabilir, trombosit sayısı düşer. Blast hücresi sayısı artabilir ve dalak büyür. Akselere evredeki kişiler kendilerini hasta hissederler.

Blastik evre kronik miyeloid lösemi

Blastik evredeki kronik miyeloid lösemi hastalarında, kemik iliği ve kandaki blast hücresi sayısı artmıştır. Alyuvar ve trombosit sayısı azalır. Hastalarda enfeksiyon veya kanama görülebilir. Ayrıca yorgunluk, nefes darlığı, mide ve kemik ağrısı görülebilir. Bu evre akut lösemiye dönüşüm evresi olarakta adlandırılır.

Kronik miyeloid lösemi tedavisi

Kronik miyeloid lösemi tedavisinin amacı, hastalıklı kan hücrelerinin fazlalığına neden olan anormal BCR-ABL genini içeren kan hücrelerini ortadan kaldırmaktır. Çoğu insan için tedavi, hastalığın uzun süreli remisyonuna yardımcı olabilecek hedefli ilaçlarla başlar. Kronik miyeloid lösemi tedavisinde aşağıdakiler kullanılabilir:

 • Hedefe yönelik tedaviler
 • İnterferon
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Kök hücre nakli
 • Cerrahi

Kronik miyeloid lösemi için hedefe yönelik tedaviler

Kronik miyeloid lösemi hücreleri, normal hücrelerde bulunmayan anormal bir gen olan, BCR-ABL içerir. Bu gen, kronik miyeloid lösemi hücrelerinin büyümesine ve kontrolden çıkmasına neden olan bir BCR-ABL proteini yapar. BCR-ABL, tirozin kinaz olarak bilinen bir protein türüdür. BCR-ABL’yi hedefleyen tirozin kinaz inhibitörleri olarak bilinen ilaçlar, kronik miyeloid lösemi için standart tedavidir. 

Kronik miyeloid lösemi tedavisinde kullanılan tirozin kinaz inhibitörleri

 • Imatinib
 • Dasatinib
 • Nilotinib
 • Bosutinib
 • Ponatinib

Bu ilaçlar, kronik miyeloid lösemi kronik fazdayken en iyi şekilde çalışır, ancak daha gelişmiş hastalığı olan hastalara (hızlandırılmış veya blastik evre) yardımcı olabilirler.

Bu ilaçlar evde aldığınız haplardır. En iyi sonuçları elde etmek için, bunları doktorunuzun size almanızı söylediği şekilde almanız önemlidir. 

İmatinib

İmatinib, BCR-ABL tirozin kinaz proteinini spesifik olarak hedefleyen ilk ilaçtır, bu sebeple birinci nesil tirozin kinaz inhibitörü olarak bilinir .

Hemen hemen tüm kronik miyeloid lösemi” hastaları imatinib ile tedaviye yanıt verir ve bu yanıtların çoğu yıllarca sürmektedir.

Imatinib, genellikle günde bir kez, yiyecekle bir hap olarak ağızdan alınır.

Bazı hastalarda, imatinib zamanla etkisini kaybediyor gibi görünüyor. Bu durum imatinib direnci olarak bilinir. İmatinib direncine kronik miyeloid lösemi hücrelerinin genlerindeki değişiklikler neden oluyor gibi görünmektedir. Bazen bu direnç imatinib dozunu artırarak aşılabilir, ancak bazı hastaların diğer tirozin kinaz inhibitörlerinden birine geçmesi gerekir.

Dasatinib

Dasatinib, BCR-ABL proteinini hedefleyen başka bir tirozin kinaz inhibitörüdür. İmatinib’den sonra geliştirildiğinden, buna ikinci nesil tirozin kinaz inhibitörü denir.

Bu ilaç günde bir kez alınan bir haptır.

Dasatinib, kronik miyeloid lösemi için ilk tedavi olarak kullanılabilir, ancak yan etkiler nedeniyle veya imatinib etki etmesini kaybettiği için imatinib alamayan hastalar için de yararlı olabilir.

Nilotinib

Nilotinib, BCR-ABL proteinini hedefleyen ikinci nesil bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Bu ilaç kronik miyeloid lösemi için ilk tedavi olarak kullanılabilir ve ayrıca imatinib alamayan veya imatinib’in etkisini kaybetmesi sebebiyle artık tedaviye cevap vermeyen kişiler için de kullanılır.

Bir hap olarak alınır. Hasta nilotinib almadan 2 saat önce ve aldıktan sonra 1 saat yemek yiyemez.

Bosutinib

Bosutinib, BCR-ABL proteinini hedefleyen başka bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Kronik miyeloid lösemi için ilk tedavi olarak kullanılabilir, ancak çoğu zaman başka bir tirozin kinaz inhibitörü artık çalışmıyorsa kullanılır.

Bu ilaç günde bir kez yiyecekle birlikte hap olarak alınır.

Ponatinib

Ponatinib, BCR-ABL proteinini hedefleyen daha yeni, üçüncü nesil bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Bu ilaç bazı ciddi yan etkilere neden olabileceğinden, sadece diğer tirozin kinaz inhibitörlerinin tümü çalışmazsa veya lösemi hücrelerinde T315I mutasyonu adı verilen bir gen değişikliği varsa kronik miyeloid lösemi hastalarını tedavi etmek için kullanılır Ponatinib, bu mutasyonu olan kronik miyeloid lösemi hücrelerine karşı çalışan ilk tirozin kinaz inhibitörüdür.

Bu ilaç günde bir kez alınan bir haptır.

Kronik miyeloid lösemi için interferon tedavisi

İnterferonlar, bağışıklık sistemimiz tarafından doğal olarak üretilen bir maddedir. İnterferon-alfa, bağışıklık sistemimizin doğal olarak ürettiği madde gibi davranan insan yapımı bir ilaçtır. Lösemi hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini azaltır. İnterferon-alfa, kronik miyeloid löseminin tedavisinde en sık kullanılan interferon tipidir.

İnterferon bir zamanlar kronik miyeloid lösemi için en iyi tedaviydi, ancak şimdi tirozin kinaz inhibitörleri tedavinin temelini oluşturuyor ve interferon nadiren kullanılıyor.

Kronik miyeloid lösemi için kemoterapi

Günümüzde kronik miyeloid lösemi tedavisinde,  hızla büyüyen ve bölünen hücreleri öldüren geleneksel sitotoksik (hücre öldürücü) ilaçların kullanımı son derece nadirdir. Bu tarz kemoterapi ilaçları genellikle kök hücre naklinin bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Gerekli olması durumunda aşağıdaki kemoterapi ilaçları kronik miyeloid lösemi tedavisinde kullanılmaktadır.

Hidroksiüre (Hydrea ® ) bir hap olarak alınır ve hızla yüksek lökosit sayısını düşürebilir ve dalaktaki genişlemeyi daraltabilir. Kullanılan diğer ilaçlar arasında sitarabin (Ara-C), busulfan, siklofosfamid ve vinkristin sayılabilir.

Omasetaksin (Synribo ® ), tirozin kinaz inhibitörlerine dirençli olan ve hızlanmış faza ilerleyen kronik miyeloid lösemiyi tedavi etmek için onaylanmış bir kemoterapi ilacıdır . Ayrıca, tirozin kinaz inhibitörlerinin çalışmasını önleyen T315I mutasyonunu geliştiren bazı hastalara yardımcı olabilir.

Kronik miyeloid lösemi için radyoterapi

Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili ışınlar veya parçacıklar ile yapılan tedavidir.

Radyasyon, kronik miyeloid lösemili hastalar için nadiren tedavinin bir parçasıdır, ancak bazı durumlarda kullanılabilir.

Şişmiş iç organlar (genişlemiş dalak gibi) diğer organlara basarsa bazı insanlar semptomlara sahiptir. Örneğin, mideye karşı baskı iştahı etkileyebilir. Bu semptomlara diğer tedaviler yardımcı olmazsa, dalağı küçültmek için radyasyon bir seçenek olabilir.

Radyasyon ayrıca kemik iliğindeki lösemi hücrelerinin büyümesinin neden olduğu kemik hasarından kaynaklanan ağrının tedavisinde de yararlı olabilir.

Radyasyon tedavisi, kök hücre naklinin bir parçası olarak tüm vücuda düşük dozlarda verilebilir.

Kronik miyeloid lösemi için kök hücre nakli

Kök hücre nakli günümüzde kronik miyeloid lösemi için yaygın bir tedavi değildir. Geçmişte, tirozin kinaz inhibitörleri bulunmadan önce, kronik miyeloid lösemi tedavisinde kök hücre nakli sıklıkla kullanılıyordu. Şimdi, tirozin kinaz inhibitörleri standart tedavidir ve nakiller çok daha az kullanılmaktadır.

Allojenik kök hücre nakli, kronik miyeloid lösemiyi tedavi etmek için kanıtlanmış tek şansı sunduğundan, doktorlar yine de genç hastalar, özellikle çocuklar için bir nakil önerebilir. Nakilin, uygun bir kardeş gibi uyumlu bir donörü olan kişiler için düşünülme olasılığı daha yüksektir.

Kronik miyeloid lösemi, tirozin kinaz inhibitörlerine iyi yanıt vermiyorsa nakil de önerilebilir. Ayrıca, hızlandırılmış veya blast aşamalarında ilerleyen veya teşhis edilen KML hastaları için önemli bir seçenektir.

Kronik miyeloid lösemi için cerrahi

Lösemi dalağa yayılırsa, dalak yakındaki organları sıkıştıracak ve semptomlara neden olacak kadar büyük olabilir. Eğer kemoterapi veya radyasyon dalağı küçültmek yardımcı olmuyorsa, dalak ameliyatla çıkarılabilir. Splenektomi adı verilen bu operasyon, genişlemiş dalağın neden olduğu semptomları iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Kronik miyeloid lösemiyi tedavi etmede hiçbir rolü yoktur.

Kronik miyeloid lösemi prognozu

Kronik miyeloid lösemi için ortalama yaşam beklentisi, tedavide yaşanan gelişmeler ile neredeyse sağlıklı insanlar ile aynıdır.

1990 yılında yapılan bir çalışmada, kronik miyeloid lösemi tanısı alan bir kişinin ortalama yaşam beklentisinin 24.9 yıl kısaldığı tespit edilmişti. 2010 yılında yapılan bir çalışmada kronik miyeloid lösemi hastalarının ortalama yaşam beklentisinin sadece 2.9 yıl azaldığı tespit edilmiştir.

2013 yılında yapılan bir çalışmada, imatinib ile tedavi edilen hastaların 10. yılda %84’ünün hayatta olduğu tespit edilmiştir.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here