Lenfosit Zengini Klasik Hodgkin lenfoma (Foliküler Hodgkin Lenfoma)

Lenfosit zengini klasik Hodgkin lenfoması (LZKHL), dağınık Hodgkin Reed-Sternberg (HRS) hücrelerinin ve nodüler veya daha az yaygın olarak, küçük lenfositlerden oluşan ve nötrofillerin ve eozinofillerin bulunmadığı yaygın bir hücresel arka plana sahip klasik bir Hodgkin lenfoma (HL) alt tipidir.

Geçmişte tanı konan nodüler lenfosit baskın Hodgkin lenfomaların yaklaşık %30 lenfosit zengini klasik hodgkin lenfomadır.

Tüm klasik Hodgkin lenfomaların %5’ini oluşturur.  Ortanca hastalık yaşı diğer klasik Hodgkin lenfomalara göre biraz daha yüksektir. Ortanca yaş 43’tür. Erkeklerde daha sıklıkla görülür.

Genellikle periferik lenf düğümleri, mediastinal, akciğerler, kemikler, kemik iliği ve karaciğer etkilenir.

%70 oranında 1. veya 2. evrede tanı konur.  Diğer klasik Hodgkin lenfoma türlerine göre biraz daha iyi bir prognozu vardır. Uygulanan kemo-radyoterapi protokolleri ile %95 oranında tam remisyon sağlanır. %17 gibi bir nüks oranı vardır.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here