Mukoza İle İlişkili Lenfoid Doku Lenfoması (MALT Lenfoma)

MALT, mukoza ile ilişkili lenfoid doku anlamına gelir.

Mukoza, burun, ağız, akciğerler ve sindirim sistemi dahil olmak üzere bazı organları ve vücut boşluklarını kaplayan nemli bir dokudur. Böylece MALT lenfoması, lenf bezlerinde değil, mukozalı organlarda başlar.

2 ana lenfosit türü vardır:

  • B hücreleri
  • T hücreleri

MALT lenfoma B hücrelerinde başlar, bu yüzden B hücreli lenfomadır.

Bu düşük dereceli (indolent) lenfomalar en sık mide (gastrik MALT) olarak teşhis edilir. Fakat ayrıca akciğerde, tiroidde, tükrük bezlerinde, gözde, deride veya yumuşak dokularda da gelişebilir (mide dışı MALT olarak adlandırılır).

MALT lenfoma genellikle yavaş büyür. Çoğu insan teşhis edildiğinde erken evre (lokalize) MALT lenfoma geçirir. Malt lenfoma oldukça yaygın olsa bile seyir iyidir.

MALT Lenfoma Belirtileri

Belirtiler MALT lenfomanın başladığı yere bağlıdır.

Hazımsızlık veya mide ekşimesi, midede başlayan MALT lenfomanın en sık görülen belirtileridir. Bazı kişilerde kilo kaybı, karın ağrısı görülebilir.

Bazı hastalıklarla birlikte görülme olasılığı yüksektir.

Tükrük bezinin MALT lenfoması tanısı konan birçok insanda Sjogren sendromu adı verilen otoimmün bir hastalık vardır. Tiroid MALT lenfoması olan kişilerde Hashimoto tiroiditi adı verilen tiroid rahatsızlığı olabilir.

MALT Lenfoma Tedavisi

Gastrik MALT Lenfoma Tedavisi


Midedeki MALT lenfoma vakalarının çoğu bakteri Helicobacter pylori’nin neden olduğu kronik mide enfeksiyonu ile bağlantılıdır. Midenin MALT lenfoması antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedaviden sonra 6 ayda genellikle kontrol endoskopisi yapılır. Takip eden dönemde düzenli kontroller ile takip edilir.

Gastrik Olmayan MALT Lenfoma Tedavisi


Lenfoma bölgesine genellikle düşük dozda radyoterapi uygulanır. Bazı kişilerde lenfoma, lenf bezlerine ve başka organlara yayılmış olabilir. Bu durumda immünoterapi ve kemoterapi (kemoimmünoterapi) ile tedavi edilebilir. En yaygın kullanılan tedavi protokolleri aşağıdaki gibidir.

  • Rituksimab + Bendamustin
  • Rituksimab + Siklofosfamid + Vinkristin + Deksametazon
  • Klorambucil
Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here