Umbralisib, Marjinal Zon Lenfoma Tedavisi İçin Olumlu Sonuçlar Veriyor.

Deneysel PI3K delta inhibitörü umbralisib ile tedavi edilen tekrarlayan marjinal zon lenfoma (MZL) olan bireylerin yarısından fazlası, 2019 Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği yıllık toplantısında sunulan klinik çalışma sonuçlarına göre tedaviye olumlu yanıt verdi.

Marjinal zon lenfoma tipik olarak ilk önce tek bir ilaç olarak veya kemoterapi ile kombinasyon halinde Rituksan (rituksimab) kullanılarak anti-CD20 tedavisi ile tedavi edilir. Rituksimab temelli tedavinin sonuçları iyileşmiştir ancak MZL nihayetinde nüks eder ve bu bireylerin sınırlı tedavi seçenekleri vardır.

Ocak ayında, FDA, en az bir anti-CD20 tedavisi görmüş MZL’li yetişkinler için umbralisib için çığır açan bir terapi ataması verdi.

En az bir CD20 monoklonal antikor içeren rejim dahil, daha önce tedavi almış olan MZL hastaları, umbralisibin değerlendirildiği çalışmaya dahil edildi. Hastalar progresyona veya kabul edilemez toksisiteye kadar günde bir kez ağızdan 800 mg aldı.

Tedavi gören hastaların% 55’inin 6. ayda tam veya kısmi yanıt aldığını ve her beş kişiden birinin tam remisyona sahip olduğunu tespit eden ilk sonuçlardır. Klinik yarar oranı yüzde 84 idi ve bazal değerlendirme sonrası en az bir değerlendirme yapılan hastaların yüzde 91’inde tümörler azaldı.

En sık görülen yan etkiler diyare, bulantı, halsizlik, baş ağrısı, öksürük ve hastaların yüzde 20-30’u arasında iştah azalmasıdır. Nötropeni hastaların% 8’inde görülmüştür.

Sonuçların şimdi diğer çalışmalarda doğrulanması gerekmektedir. Faz III klinik çalışmalar, MZL ve foliküler lenfoma ve kronik lenfositik lösemi dahil olmak üzere diğer B hücresi malignitelerinde devam etmektedir.

Umbralisib nasıl etki ediyor?

Fosfatidilinositol 3-kinazlar (PI3K), hücre büyümesi, proliferasyonu, farklılaşması, motilitesi, hayatta kalması ve hücre içi alışverişi gibi hücresel fonksiyonlarda yer alan ve daha sonra kansere karışan bir enzim ailesidir. Umbralisib (TGR-1202) oral olarak alınan bir PI3K delta inhibitörü olup, delta izoform seçiciliğini PI3K alfa, beta ve gama izoformları üzerine hedefler. PI3K’nın delta izoformunun kan hücrelerinde kuvvetle eksprese edildiği ve B hücreli lenfositlerin çoğalmasında ve hayatta kalmasında önemli olduğuna inanılmaktadır.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here