Nodüler Sklerozan Klasik Hodgkin Lenfoma

En az bir nodül ve Hodgkin Reed-Sternberg (HRS) laküner tipi morfolojiye sahip hücreleri çevreleyen kollajen bantları ile karakterize edilen klasik Hodgkin lenfoma (CHL) alt türüdür.

  • Avrupa ve ABD’deki klasik Hodgkin lenfomaların %70’ini oluşturur.
  • Zengin ve sosyoekonomik düzeyi yüksek ülkelerde daha sıklıla gözlemlenir.
  • Erkek ve kadınlarda eşit oranda görülür.
  • Hastalığın görülme yaşının zirve yaptığı yaş aralığı 15-34’tür.

Diğer Hodgkin lenfoma türlerinden daha iyi bir genel prognoza sahiptir. Erken evre hastalıkta ilk 5 yılda sağkalım %90’dır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here