Pacritinib Şiddetli Trombositopenisi Olan Miyelofibrozis Tedavisi İçin Onaya Yaklaşıyor

Trombosit sayıları 50 x 109/L’den az olan ciddi trombositopenisi olan miyelofibrozis (MF) hastaları için bir tedavi olarak FDA onayı isteyen pacritinib, daha önce yeni ilaç başvurusunu tamamlanmıştı. İlacın geliştiricisi, CTI BioPharma Corp. tarafından yapılan yeni basın açıklamasına göre, FDA yeni ilaç başvurusuna öncelikli inceleme verdi.

Bu karar, günde iki kez 200 mg pacritinib alan şiddetli trombositopenili hastalara odaklanan faz 3 PERSIST-2 (NCT02055781) ve PERSIST-1 (NCT01773187) çalışmalarının ve faz 2 PAC203 çalışmasının (NCT03165734) sonuçlarına dayanmaktadır.

PERSIST-2 çalışmasında, 311 hasta analiz edildi ve günde iki kez 200 mg pacritinib’in miyelofibrozis ve trombositopeni hastalarının tedavisinde mevcut en iyi tedavilerden önemli ölçüde daha etkili olduğunu gösterdi. Sonuçlar, pakritinib’in seçenekleri sınırlı olan hastalar için alternatif bir tedavi seçeneği sağlayabileceğini düşündürmektedir. Spesifik olarak, mevcut en iyi tedavi ile tedavi edilen hastaların sadece %3’üne kıyasla, pacritinib ile tedavi edilen hastaların %29’unda dalak hacminde en az %35’lik bir azalma gözlemlenmiştir.

PERSIST-2 çalışmasının araştırmacıları, “Önceden JAK inhibitörü tedavisi alanlar da dahil olmak üzere miyelofibrozis ve trombositopenisi olan hastalarda, günde iki kez alınan pacritinib, splenomegali ve semptomları azaltmak için ruxolitinib [Jakafi] dahil olmak üzere BAT’tan daha etkiliydi” diye bildiride bulundular.

PERSIST-1 çalışmasından elde edilen sonuçlar, pacritinib tedavisinin iyi tolere edildiğini ve başlangıç ​​sitopenilerinden bağımsız olarak miyelofibrozisli hastalarda önemli dalak hacmi ve semptom azalmasına neden olduğunu göstermiştir. Pacritinib tedavisi alan hastalar için, tedavinin 24. haftasında en yaygın yan etkiler anemi (%17), trombositopeni (%12) ve diyaredir (%5).

Sonuçlar pozitif klinik aktivite ve kabul edilebilir bir güvenlik profili gösterdiğinden, PAC203, faz 3 çalışması için önerilen doz olarak günde iki kez 200 mg pacritinib seçiminin yolunu açmıştır.

Pacritinib, ciddi trombositopenisi olan miyelofibrozis hastaları için, bugüne kadar karşılanamayan bir tedavi ihtiyacını karşılamaya aday olması dolayısıyla, heyecan verici bir gelişmedir.

Pacritinib, JAK2, IRAK1 ve CSF1R’ye özgüllüğü olan bir oral kinaz inhibitörüdür. Bu kinazlar arasındaki mutasyonların, miyeloproliferatif neoplazmalar, lösemi ve lenfoma dahil olmak üzere kanla ilgili kanserlerin gelişimi ile doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir.

CTI BioPharma yetkilileri, Pacritinib’in 2021 yılının sonlarına doğru kullanıma sunulacağını düşündüklerini söylediler.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here