Tiazidli Anjiyotensin II İnhibitörleri

Tiazidli anjiyotensin II inhibitörleri, hem bir anjiyotensin II inhibitörü hem de bir tiazid içeren bir kombinasyon ilacıdır. Anjiyotensin II inhibitörü, vazodilatasyon, aldosteron üretiminin azalması ve azaltılmış vazopressin ile sonuçlanan anjiyotensin II reseptörünün aktivasyonunu durdurur. Bu etkiler kan basıncının düşmesine neden olur. Tiazid diüretikleri, distal kıvrık tübül içindeki sodyum / klorür yardımcı taşıyıcısını inhibe ederek sodyum ve klorür iyonlarının aktif yeniden emilimini azaltır. Bu idrar üretiminde bir artışa (diürez) neden olur ve kan hacminde bir azalmaya ve kan basıncında bir azalmaya neden olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here