Transforme MALT Lenfoma

MALT lenfomalar, marjinal zone lenfoma denilen bir Non-Hodgkin lenfoma grubunun altında yer alır.

MALT mukozaya bağlı lenfoid doku anlamına gelir.

Mukoza, burun, ağız, akciğerler ve sindirim sistemi de dahil olmak üzere bazı organları ve vücut boşluklarını kaplayan nemli dokudur. Bu yüzden MALT lenfoma, lenf düğümlerinde değil, mukozaya sahip organlarda başlar.

2 ana lenfosit türü vardır:

  • B hücreleri
  • T hücreleri

MALT lenfoma B hücrelerinde başlar, bu nedenle bir B hücreli lenfomadır.

Bu düşük dereceli (indolent) lenfomalar sıklıkla midede (gastrik MALT olarak adlandırılır) teşhis edilir. Ancak akciğer, tiroid, tükürük bezleri, göz, cilt veya yumuşak dokularda (gastrik olmayan MALT olarak adlandırılır) da gelişebilirler.

MALT lenfoma genellikle yavaş büyür. Çoğu insan teşhis edildiğinde erken evre (lokalize) MALT lenfoma geçirir.

Bazen, MALT lenfoma daha hızlı büyüyen bir lenfomaya dönüşebilir. Bu, MALT lenfomalı her 10 kişiden 1’inden azında görülür. Bu durum transforme malt lenfoma olarak adlandırlır. Transforme malt lenfoma, yüksek dereceli malt lenfoma olarak sınıflandırılır.

Bu dönüşüm sonrası MALT lenfoma, genellikle diffüz büyük b hücreli lenfomaya (DBBHL) dönüşür.

Transforme MALT Lenfoma Tedavisi

Transforme MALT lenfoma genellikle diffüz büyük b hücreli lenfoma ile aynı şekilde tedavi edilir.

Bu tür lenfomalar hızlı bir şekilde ilerleyebildiğinden, genellikle acil tedavi gerektirir. Radyoterapi ile veya radyasyon tedavisi olmadan kemoterapi ve monoklonal antikor olan rituksimab bir kombinasyonu, bu lenfoma formuna sahip çok sayıda hastada hastalığı remisyona sokabilir.

DBBHL için günümüzde en yaygın kullanılan tedavi, R-CHOP (rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon) olarak bilinen kombinasyondur. R-CHOP rejimi genellikle 21 günde bir verilir. Genellikle 6 kür olarak uygulanır. 

Bazen R-CHOP rejimine ek bir kemoterapi ilacı, etoposid eklenir ve bu da R-CHOEP adı verilen bir ilaç kombinasyondur. 

DBBHL gibi hızlı seyirli lenfomalar için ilk tedaviler olarak kullanılan yaygın ilaçlar veya ilaç kombinasyonları şunları içerir:

  • R-CHOP (rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon)
  • R-EPOCH (rituksimab, etoposid, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon)
  • Rituksimab ve İnsan Hyaluronidazı
Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here