Tüberküloz İlaçları

Tüberküloz ilaçları, Mycobacterium tuberculosis’in neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olan tüberkülozu tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Tüberküloz, verem olarakta adlandırılmaktadır. Bu enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiler ancak diğer birçok organ sistemini de etkileyebilir. Farklı etki mekanizmalarına sahip birçok ilaç sınıfı, Mycobacterium tuberculosis’e karşı aktiviteye sahiptir.

Tüberküloz hastalığı olan kişilerin tedavi edilmesi, ilacı bitirmesi ve ilaçları aynen reçete edildiği gibi alması çok önemlidir. İlacı çok erken bırakırlarsa, tekrar hastalanabilirler. İlaçları doğru bir şekilde almazlarsa hala hayatta olan verem bakterileri bu ilaçlara dirençli hale gelebilir. İlaçlara dirençli tüberküloz tedavisi daha zor ve daha pahalıdır.

Verem hastalığı, 6-9 ay boyunca birkaç ilaç alınarak tedavi edilebilir. Bu tedavi kombine tedavi olarak nitelendirilir. Onaylanmış ilaçlardan, tedavi rejimlerinin temelini oluşturan birinci basamak anti-tüberküloz ilaçları şunlardır:

 • İzoniazid (INH)
 • Rifampin (RIF)
 • Etambutol (EMB)
 • Pirazinamid (PZA)

Tedavide kullanılan diğer ilaç grupları aşağıda listelenmektedir.

 • Aminosalisilatlar
 • Antitüberküloz kombinasyonları
 • Diarilkinolinler
 • Hidrazid türevleri
 • Çeşitli antitüberküloz ajanları
 • Nikotinik asit türevleri
 • Rifamisin türevleri
 • Streptomyces türevleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here