Vitiligo Tedavisi İçin Yeni İlaç Ruksolitinib Krem

American Academy of Dermatology toplantısında sunulan bulgulara göre, günde bir kez ruksolitinib krem ​​kullanımı vitiligolu hastalarda daha yüksek repigmentasyon oranı sağlamaktadır.

Pearl Grimes ve meslektaşları, ruksolitinib krem ​​ile tedavi edilen vitiligolu yetişkin hastalarda etkilenen vücut bölgelerinin repigmentasyonunu inceledi.

Güney Kaliforniya Vitiligo ve Pigmentasyon Enstitüsü müdürü Grimes ve meslektaşları, “Vitiligonun, eller ve ayaklarda pigmentasyona özellikle dirençli olduğunu, bu durumun repigmentasyon olasılığının etkilediğini” belirttiler. “Vitiligo için fototerapi ve topikal kalsinörin inhibitörlerinin meta-analizleri, ellerde ve ayaklarda belirgin (% 75 repigmentasyon) tedavi yanıtı olduğuna dair hiçbir kanıt göstermedi.”

Araştırmacılar, yüz bölgesinde %0,5 veya daha fazlası, yüz harici bölgelerde %3 veya daha fazlası vücut yüzey alanı (BSA) depigmentasyonu ile vitiligo teşhisi konulan 18 ila 75 yaşları arasındaki yetişkinlerin bir yıl süren randomize, faz 2 çalışmasının verilerini analiz etti. Hastalar rastgele olarak günde iki kez % 1.5 ruksolitinib krem, günde bir kez % 1.5 ruksolitinib krem, günde bir kez % 0.5 ruksolitinib krem, günde bir kez % 0.15 ruksolitinib krem ​​ alan gruplara ayrıldı.

24 hafta sonra, günde bir kez % 0.15 oranında ruksolitinib krem ​​alan ve % 25 veya daha fazla bir yüz vitiligo alan skorlama indeksi (F-VASI) iyileşmesi sağlamayan hastalar, rastgele olarak yüksek doz ruksolitinib gruplarından birine atandı ve 52 hafta boyunca normal dozlarına devam etti. 

157 hastadan (ortalama yaş, 48.3 yıl;% 46.5 erkek;% 84.1 beyaz), analize dahil edilen 100 hastada başlangıçtaki toplam vücut yüzey alanı % 20 veya daha az olan tüm depigmente cilt tedavi edildi. Genel olarak, 52 haftalık sürede toplam vitiligo alan skorlama indeksi % 50 (T-VASI50) veya daha fazla ve % 75 veya daha fazla (T-VASI75) olan hastalar, doza bağımlı bir şekilde kilometre taşına ulaştı.

Günde iki kez ruksolitinib krem % 1.5 rejimi, tüm vücut bölgelerinde daha fazla T-VASI50 ve T-VASI75 yanıtına yol açmıştır (sırasıyla% 45 ve% 15).

52. haftada, günde bir kez % 1.5 grubundaki hastalarda, eller ve ayaklardaki T-VASI50 tepkileri sırasıyla % 21.1 ve % 26.3 iken, günde iki kez % 1.5 grubunda % 15 ve % 29.4 idi. T-VASI75 yanıtları, günde bir kez % 1.5 grubunda her iki el ve ayaklarda % 21.1 iken, günde iki kez % 1.5 grubunda sırasıyla % 5 ve % 17.6 idi.

Grimes ve meslektaşları, “Ruksolitinib krem ​​vitiligo hastalarında tüm vücut bölgelerinde klinik olarak anlamlı repigmentasyon üretti” diye belirtti.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here