Anasayfa Etiketler Hipertansiyon

Etiket: Hipertansiyon

Hipertansiyon Nedir?

Tansiyon, kanın, damarların duvarına uyguladığı kuvvettir. Hipertansiyon, kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin ve damarlardan geçen kan miktarının uzun süreli artışı olarak tanımlanmaktadır. Hipertansiyon, yüksek...

Kardiyovasküler İlaçlar

Kardiyovasküler ilaçlar, aritmi, kan pıhtıları, koroner arter hastalığı , yüksek veya düşük kan basıncı , yüksek kolesterol, kalp yetmezliği ve felç gibi kalp veya dolaşım sistemi (kan damarları) ile ilişkili tıbbi...

Kardiyoselektif Beta Blokerler

Beta adrenerjik bloke ajanlar, sempatik sinir sisteminin sinir uçlarındaki beta-1 adrenerjik reseptörlerin uyarılmasını engeller ve dolayısıyla kalbin aktivitesini azaltır. Kalbin sempatik stimülasyonunu bloke ederler ve...

Beta Blokerler

Beta blokerler, beta adrenoreseptörlere bağlanan ve bu reseptörlerde norepinefrin ve epinefrinin bağlanmasını önleyen bir ilaç sınıfıdır. Beta blokerler, kalbin sempatik stimülasyonunu önler ve kalp atış...

Tiazidli Antiadrenerjik Ajanlar

Tiazidli antiadrenerjik ajanlar, hem tiazid diüretiği olan hem de bir antiadrenerjik ajan içeren kombinasyon bir ilaçtır. Bu kombinasyon hipertansiyonu tedavi etmek için kullanılır. Merkezi etkili...

Anjiyotensin Reseptör Blokerleri ve Neprilisin İnhibitörleri

Neprilisin inhibitörlü anjiyotensin reseptör blokerleri, hem anjiyotensin reseptör blokerini hem de bir neprilisin inhibitörünü içeren bir kombinasyon ilacıdır. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır. Nasıl...

Anjiyotensin Reseptör Blokerleri

Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB'ler veya anjiyotensin II inhibitörleri olarak da bilinir), kan damarlarını genişleten ilaçlardır ve diyabetli kişilerde yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp yetmezliği veya...

Kalsiyum kanal blokerli anjiyotensin 2 inhibitörleri

Kalsiyum kanal blokerli anjiyotensin 2 inhibitörleri, hem bir anjiyotensin 2 inhibitörü hem de bir kalsiyum kanal blokeri içeren bir kombinasyon ilacıdır. Bu kombinasyon sıklıkla...

Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri) esas olarak belirli kalp ve böbrek hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç grubudur. Bununla birlikte migren ve...

Aldosteron reseptör antagonistleri

Aldosteron reseptör antagonistleri aldosteronun etkilerini bloke eden bir ilaç sınıfıdır. Aldosteron vücuttaki ana mineralokortikoid hormonudur ve adrenal bezin adrenal korteksinde üretilir. Aldosteron, böbrekler, tükürük...