Xərçəng

Diffüz Böyük B hüceyrə limfoması

Diffuz Böyük B Hüceyrə Lenfoması

Lenfoma hematoloji xərçənglər arasında ən çox yayılmış xəstəlikdir. Limfomanın iki forması var, Hodgkin lenfoması və qeyri-Hodgkin lenfoması (NHL). Ən sadə tərifində xəstəlik ağ qan hüceyrələri olan...
Mədə Xərçəngi

Mədə Xərçəngi

Mədə xərçəngi adətən (təxminən 95%) mədə divarlarının daxili astarında (vəzi quruluşu) başlayan və xərçəng irəlilədikcə mədə divarına daha dərindən nüfuz edən xərçəng növüdür. Mədə xərçəngi...
CDK 4/6 İnhibitorları

CDK 4/6 İnhibitorları

CDK 4/6 inhibitorları CDK4 və CDK6 adlı fermentləri hədəf alan dərmanlar sinfidir. CDK siklin asılı kinazı ifadə edir və hüceyrə böyüməsi və bölünməsində iştirak edən...
Aromataz inhibitorları

Aromataz İnhibitorları

Aromataz, testosteronun estradiola çevrilməsini kataliz edərək estrogen istehsalında iştirak edən bir fermentdir. Aromataz adrenal bezlərdə, yumurtalıqlarda, plasentada, xayalarda, piy (yağ) toxumasında və beyindəki estrogen istehsal...
Antineoplastik Dərmanlar

Antineoplastik Dərmanlar

Antineoplastik dərmanlar xərçəngin müalicəsində istifadə olunan dərmanlardır. Antineoplastik dərmanlara antikanser, kemoterapi, kimyəvi və ya sitotoksik dərmanlar da deyilir. Antineoplastik dərmanlar hüceyrə bölünmə prosesini təsir edir, yəni...
Antimetabolit Dərmanları

Antimetabolit Dərmanları

Antimetabolitlər, DNT sintezi və ya onların reaksiyaları üçün lazım olan bir və ya daha çox fermentə müdaxilə edən dərmanlardır. Normal metabolizmada istifadə ediləcək faktiki metabolitləri...
Böyrək xərçəngi

Böyrək xərçəngi

Böyrəklər, hər biri yumruğunuzun ölçüsü olan bədənin sol və sağında yerləşən iki lobya formalı orqanlardır. Xərçəng bədəndəki hüceyrələrin nəzarətsiz böyüməsi və çoxalmasıdır. Bu nəzarətsiz böyümə nəticəsində...
Alkilatlaşdırıcı maddələr

Alkilatlaşdırıcı maddələr

Alkilatlaşdırıcı maddələr, DNT molekulunun guanin bazasına bir alkil qrupu əlavə etməklə ikiqat səpginin iplərinin müvafiq bağlanmasına mane olan birləşmələrdir. Bu, xərçəng hüceyrəsinin böyümə qabiliyyətinə təsir...
Histiyositlə zəngin lenfoma

T hüceyrələri / Histiyosit Zəngin Böyük B hüceyrə limfoması (TZBL)

T hüceyrələri / Histiyosit Zəngin Böyük B hüceyrəli lenfoma , Diffuz Böyük B hüceyrə lenfomasının bir növü hesab olunur. Patoloji diaqnozu çətin olan bir növdür. İndiyə qədər bildirilən TZBL...
Epstein barr virusu (EBV) müsbət lenfoma

EBV (Epstein-Barr Virus) Müsbət Diffüz Böyük B Hüceyrə Lenfoma

EBV (Epstein-Barr Virus) Müsbət Diffuz Böyük B Hüceyrəli lenfoma, diffuz Böyük B Hüceyrəli lenfoma 'nın alt növü olaraq qiymətləndirilməkdədir. EBV Pozitiv DBBHL müalicə reaksiyası və 2 illik...

Son Məqalələr

- Advertisement -