Home Urologiya

Urologiya

Mesane Prolaps

Mesane Prolaps

Kisəsi sidik saxlayan içiboş bir orqandır. Sidik kisəsi sidiklə doldurulduqda meydana gələn təzyiq, idrarın artmasına səbəb olur. Sidik edərkən sidik kisəsi və sidik yollarından...
Erektil disfunksiya

Erektil Disfunksiya

Erektil disfunksiya (ED) cinsi əlaqə üçün tələb olunan sərtləşməyə nail ola bilməməsi və ya lazım olduqda saxlamamasıdır. Erektil disfunksiyaya həm də imkansızlıq deyilir.

Son Məqalələr

- Advertisement -