Anasayfa Non-Hodgkin Lenfoma Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

ALK pozitif lenfoma

ALK Pozitif Büyük B Hücreli Lenfoma

ALK (Anaplastik lenfoma kinaz) pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma (ALK-DBBHL), diffüz büyük b hücreli lenfomanın çok nadir görülen bir alt türüdür. ALK-pozitif anaplastik...
Primer mediastinal lenfoma

Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma

Primer mediastinal B hücreli lenfoma (PMBL), ilk olarak 1980’li yıllarda tanımlanmış olup diffüz büyük B hücreli lenfomanın (DLBL) nadir görülen bir alt tipidir. PMBL,...
İntravaskuler B Hücreli Lenfoma

İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma

İntravasküler B hücreli lenfoma, genellikle küçük-orta çaplı damar lümeninde gelişen, nadir görülen ekstranodal diffüz büyük B hücreli non-Hodgkin lenfoma alt tipidir. Çoğunlukla deri ve...
Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması

Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması

Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması Nedir? Primer Merkezi Sinir Sistemi lenfomaları (PMSSL) tüm beyin tümörlerinin %4’ünü, ekstranodal lenfomaların ise %4-6’sını oluşturur. Yıllık görülme sıklığı 0-5/100...
Yaşlı Hastalarda Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Yaşlı Hastalarda Beş Yıllık Ortalama Sağkalım Yüzde 40’tan Daha...

Yaygın diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) olan yaşlı erişkinlerde yaşama süresi, son yıllarda yaşanan gelişmeler ile artış gösterdi, ancak 12 Haziran'da yayınlanan bir...
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

Lenfoma, hematolojik kanserler arasında en sık görülen hastalıktır. Lenfomaların, Hodgkin lenfoma ve Non-Hodgkin lenfoma (NHL) olmak üzere iki formu vardır. Hastalık en basit tanımıyla,...

Son Yazılar

- Advertisement -