Akut Monositik Lösemi (AML-M5)

Akut monositik lösemi, akut miyeloid löseminin bir alt tipidir ve AML-5 olarakta bilinir.

Bu akut miyeloid lösemi alt tipi belirgin klinik ve biyolojik özelliklere sahiptir ve lökosit yüksekliği, pıhtılaşma anormallikleri ve ekstramedüller tutulum ile ilişkilidir.

AML-M5, pediatrik akut miyeloid lösemi vakalarının % 18’ini ve küçük çocuklarda akut miyeloid lösemi vakalarının yaklaşık% 45’ini oluşturmaktadır. Hastalık tüm yaşlarda görülebilir, ortalama tanı yaşı 49’dur.

Bu hastalık genellikle aşağıdakileri içeren kromozomal translokasyonlarla ilişkilidir:

t (8; 16) (p11; p13) ve 11q23’teki t (10; 11) (p13; q23), t (9; 11) (p22; q23) ve t (11; 19) (q23; p13)

AML-M5’in iki varyantı vardır. Bunlar AML-M5a ve AML-M5b olarak adlandırılır.

AML-M5a ve AML-M5b arasındaki farklar

AML-M5a, akut miyeloid lösemilerin %5-8’ini oluşturur ve genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür.

Bu alt tipte hiperselüler kemik iliği, yüksek bazofilik sitoplazmaya ve hassas azurofilik granüllere sahip ancak çok az veya hiç Auer çubuğu olmayan çok sayıda büyük monoblast içerir.

Monoblastlar ayrıca yuvarlak çekirdeklere, vakuollere ve çoklu nükleollere sahip dantelli kromatine sahiptir.

Bu tip akut miyeloid lösemili hastalarda kemik iliği biyopsisi, iliğin kısmen veya tamamen monoblastlarla değiştiğini gösterir.

M5a hastalarının yaklaşık %75’inde sitogenetik anormallikler ve yaklaşık %7’sinde FLT3 mutasyonları vardır.

Tanı kriterleri: Monosit soy hücrelerinin>% 80’i monoblast olmalıdır. Dolayısıyla “akut monoblastik lösemi” olarakta adlandırılır.

AML-M5b, akut miyeloid lösemilerin %3-6’sını oluşturur ve her yaştan insanda görülür.

Bu alt tipteki lösemik hücreler genellikle daha az bazofilik sitoplazmaya ve daha fazla azurofilik granüle sahip promonositlerdir. Bu hücreler ince kromatin içeren katlanmış çekirdeklere sahiptir ve sıklıkla eritrofagositoz bulunur.

Promonositlerin elektron mikroskopi görüntüleri, endoplazmik retikulumun birkaç küçük sarnıç ve birkaç yoğun granül ile sitoplazma gösterir. Çekirdek, çoklu loblar ve marjlı kromatin ile görülür.

Bu alt tipi olan hastaların yaklaşık %30’unda sitogenetik anormallikler vardır ve yaklaşık% 30’unda FLT3 mutasyonları vardır.

AML-M5b tedavisi sıklıkla tümör lizis sendromuna ve yalancı trombosit sayısında artışa neden olabilir.

Tanı kriterleri: Periferik kan olgun monositler <% 20 monoblastlı veya promonositler tarafından baskındır.

Akut monositik lösemi belirtileri

Bu hastalık ile ilgili belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

  • Anemiye bağlı halsizlik, nefes darlığı ve soluk ten
  • Trombositopeniye bağlı kolay morarma ve kanama
  • Nötropeniye bağlı sık enfeksiyonlar
  • Dalak büyümesine bağlı karında şişlik ve ağrı
  • Lenf bezlerinde şişlik
  • Diş eti hiperplazisi
  • Merkezi sinir sistemi tutulumuna bağlı nörolojik semptomlar
  • Akut solunum yetmezliği görülebilir.

Akut monositik lösemi tedavisi

Akut miyeloid löseminin tedavisinde kemoterapi, kök hücre nakli ve hedefli terapi kullanılabilir.

Kemoterapi

Akut miyeloid lösemide kemoterapi iki aşamalı olarak uygulanır. Öncelikle indüksiyon tedavisi denilen, lösemi hücrelerini hızlıca yok etmeyi hedefleyen yoğun tedavi uygulanır. Sonrasında post-remisyon veya konsolidasyon tedavisi denilen kalan az miktarda lösemi hücrelerinin öldürülmesini ve hastalığın geri gelme sürecini uzatmayı hedefleyen tedavi uygulanır. Bu aşamada tedavi sıklığı, ilk aşamaya göre daha azdır.

Kemoterapi tedavisinde genellikle antrasiklin, sitarabin ve etoposit gibi ilaçlar kullanılır.

Kök hücre nakli

Yüksek dozda kemoterapi ve / veya radyasyon tedavisi kullanarak kemik iliği, kan ve vücudun diğer bölgelerindeki tüm kanser hücrelerini yok etmek ve daha sonra sağlıklı kemik iliği oluşturmak için kan kök hücrelerinin değiştirilmesi şeklinde uygulanan tedavidir. Genellikle uygun genç hastalarda tercih edilir.

Hedefli terapi

Hedefli tedavi, löseminin spesifik genlerini, proteinlerini veya löseminin büyümesine ve hayatta kalmasına katkıda bulunan doku ortamını hedefleyen bir tedavidir. Bu tip tedavi, sağlıklı hücrelere verilen hasarı sınırlarken lösemi hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller.

Son çalışmalar, tüm kanserlerin aynı hedeflere sahip olmadığını göstermektedir. En etkili tedaviyi bulmak için, doktorunuz tümörünüzdeki genleri, proteinleri ve diğer faktörleri tanımlamak için testler yapabilir. Bu, doktorların her hastayı mümkün olan en etkili tedaviyle daha iyi eşleştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, spesifik moleküler hedefler ve onlara yönelik yeni tedaviler hakkında daha fazla bilgi edinmek için birçok araştırma çalışması yürütülmektedir. 

Akut monositik lösemi prognozu

AML-M5 alt tipinin prognozunun, muhtemelen nm23 proteininin (farklılaşma önleyici faktör) aşırı ekspresyonuna bağlı olarak diğer akut miyeloid lösemi alt tiplerine kıyasla zayıf olduğu bulunmuştur.

AML-M5 hastalarında diğer alt tipleri olanlara göre daha çok FLT3 gen mutasyonları olma eğilimi vardır ve bu alt tipi olan hastalar için genellikle olumsuz prognozu yansıtır.

Mutasyonlar kendilerini ya ikinci tirozin kinaz alanındaki nokta mutasyonları ya da jukstamembran bölgesinin dahili tandem kopyaları şeklinde gösterirler.

Diğer akut miyeloid lösemi alt tiplerine sahip hastaların sadece %26.4’ünde bu mutasyon bulunurken, AML-M5 hastalarının yaklaşık %40’ında bu kritik mutasyon olduğu bildirilmektedir ve bu da AML-M5 hastalarında olumsuz sonuçların artma olasılığını açıklamaktadır.

AML-M5 için ortalama yaşam süresi 22.2 (0.0 – 47.4) ay olarak tespit edilmiştir.

Cem Mersinli, yazılım alanındaki eğitimini 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri pazarlaması özel ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Sağlık alanında literatür incelemeleri ve bilimsel çalışmaların takibini yaparak, konsultasyon.net üzerinde güncel içeriklerin paylaşımını planlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here